Yaşam Tarzı 24 KASIM 2009 / 12:48

Logo, KOBİ’lere faydalar sağlayacak önemli stratejik işbirlikleri duyuracak

Logo, 9 aylık finansal sonuçları ile önümüzdeki döneme ait hedeflerini paylaşmak için bir sohbet toplantısı düzenledi.

Logo, 9 aylık finansal sonuçları ile önümüzdeki döneme ait hedeflerini paylaşmak için bir sohbet toplantısı düzenledi.


Logo İcra Kurulu Başkanı Ali Güven toplantıda, sektör ile ilgili genel değerlendirmelerde de bulundu. Güven, Türkiye ekonomisinde yaşanan daralma ve olumsuz piyasa koşullarından tüm sektörlerin olduğu gibi yazılım sektörünün de etkilendiği belirtirlen, krizde öncelikle durdurulan harcamaların başında bilişim ve yazılım harcamalarının geldiğini, tüm bu olumsuz koşullar nedeniyle satış gelirlerinde istenen ivmenin yakalanamadığını ifade etti.

Güven, şunları söyledi :"Buna karşın, Logo likiditesini koruyarak, nakit akışını etkileyebilecek tüm olumsuz koşullara karşı önemli tedbirler aldı. Nakit yaratımında bir önceki dönemlerdeki gücümüüzü koruduk. Yurtiçi ve yurtdışı pazar koşullarına paralel olarak satışlar geçen senenin ilk dokuz ayına göre küçülmekle birlikte, 2009'un ikinci çeyreğinde satışlar ilk çeyreğe göre yüzde 12 artış gösterdi. 2009'un üçüncü çeyreğinde ise satışlar 2008'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 26 büyüdü. Bu dönemde iş süreçlerini ve maliyetlerini de yeniden yapılandırdık. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerin teknolojiyi satın alma ve kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla yeni iş modelleri ve yenilikçi projeler geliştireceğiz. Yeni iş modeli ile birlikte mevcut pazar payını güçlendirerek büyütecek olan Logo geniş müşteri tabanından da sürekli ve düzenli gelir elde etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda önümüzdeki yıl KOBİ'lere önemli faydalar sağlayacak çok önemli stratejik işbirlikleri duyuracağız. Ar-Ge konusundaki yatırımlarımıza bu dönemde de ara vermedik. 2009 ilk 9 ayındaki Ar-Ge harcamalarımızın ciroya oranı %62 seviyesinded. Ar-Ge'ye yapılan yatırımı uzun vadeli büyümenin temeli olarak görüyoruz."

Sektörle ilgili de görüşlerini açıklayan Güven, yazılımın Türkiye şartları için mükemmel bir sektör olduğunu ama mevcut potansiyelin değerlendirilmediğini söyledi. Devletin desteğinin sadece parasal düzeyde olmaması gerektiğini vurgulayan Güven, "Polonya, Pakistan gibi ülkeler yazılım işinde bizden önce uyandılar. Türkiye'de ise halen yerel yazılım şirketlerine sahip çıkılmıyor, birçok büyük şirket ve kurum yerel yazılım yerine sadece isminden dolayı prestij getireceğini düşünerek yabancı yazılımı tercih ediyor" şeklinde yerel yazılımlara yeterince sahip çıkılmadığı konusunda şikayetlerini paylaştı.