Telekom 27 NİSAN 2009 / 06:00

Veri Depolama Dosyası: Bölüm 1

Dosyamızın ilk bölümünde kurumsal uygulamalarda veri depolama ihtiyacı ve çözümleri ele alıyoruz.

Dosyamızın ilk bölümünde kurumsal uygulamalarda veri depolama ihtiyacı ve çözümleri ele alıyoruz.


Dijital içeriklerin her türlü uygulamada hüküm sürmeye başladığı günümüzde veri depolama çok önem kazanmaya başladı. İster seyahat fotoğraflarını arşivlemek isteyen sıradan bir bilgisayar kullanıcısı, ister günde milyonlarca veri ile uğraşmak zorunda kalan uluslararası bir şirketin bilgi işlem müdürü olsun herkes depolama çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Tabii ki her seviyeden kullanıcı kendi ihtiyacına uygun bir çözüm arıyor. Dosyamızın ilk bölümünde kurumsal uygulamalarda veri depolama ihtiyacının hangi boyutta olduğuna bakacak, bu ihtiyacın hangi çözümlerle karşılandığını öğreneceğiz.


Veri miktarı yıldan yıla artıyor


IBM Türk Veri Saklama Sistemleri Platform Lideri Gaye Binark dünyadaki veri miktarının yıldan yıla yüzde 60 ila yüzde 100 arasında artış gösterdiğini, veri depolama sektörünün de buna bağlı olarak sürekli büyüdüğünü söylüyor. Binark, "Türkiye'de özellikle yıldan yıla muazzam büyüme kaydeden orta seviye disk sistemlerine ilave olarak, pazarın üst sınıf disk kısmının da beklentilerin üzerinde büyüme gösterdiğini, ciddi bir müşteri talebiyle karşılaşıldığını belirtebiliriz" diyor.


Binark, disk sistemlerindeki en önemli çözümlerin, Olağanüstü Durum / Felaket Kurtarma senaryolarıyla bağlantılı olarak, yakın mesafelerde senkron, uzak mesafelerde IP (İnternet Protokolü) üzerinden asenkron disk kopyalama çözümleri şeklinde öne çıktığını belirtiyor. Binark IBM olarak, özellikle Türk Telekom veri hatlarındaki göreceli maliyet düşüşleriyle paralel olarak, asenkron IP üzerinden disk kopyalama projelerinin artarak devam edeceğini öngördüklerini söylüyor.


Veri depolama sistemlerinde artık giriş seviye disk sistemlerinde de mümkün olan Flash Copy (Snapshot) ve Volume Copy (Clone) özelliklerinin, giderek daha fazla kurum tarafından tercih edildiğini ve etkin kullanıldığını söyleyen Binark, fiber kanal mimariye ilave olarak iSCSI bağlantı seçeneğinin de, özellikle bağlantı fiyatlarının makul olması nedeniyle tercih edilen bir metod haline geldiği bilgisini veriyor. Binark, yeni nesil SAS disklerin ise özellikle giriş seviye disk sistemlerinde fiyat / performans anlamında fiber kanal disklere ciddi bir alternatif oluşturduğunu söylüyor.


Veri depolama sistemlerinin sanallaştırılması da yine önemli bir çözüm kalemi olarak öne çıktığını belirten Binark bu çözüm sayesinde, kurumların ellerinde bulunan farklı üreticilere ait disk sistemlerini, tek bir disk sistemi gibi aynı noktadan yönetebildiğini söylüyor. Binark, "Kurumlar, kendilerine ait disklerin tamamının sanal diskler olarak gösterilmesini ve ortak bir havuzda değerlendirilmesini sağlayarak; belli diskler arasında bilginin kesintisiz ve başka bir araca gerek kalmaksızın taşınabilmesini, farklı üreticilere ait disk sistemlerinin birbirleri üzerinden uzak veya yakın mesafede kopyalanmasını mümkün kılıyor ve ortamları sanallaştırabiliyor" diyor.


Veri depolama için yönetim araçları da önemli


Günümüzde her ölçekten kurumun önemli bir bilgi patlamasıyla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen HP Türkiye Kurumsal Sunucu ve Veri Depolama Grup Müdürü Levend İskit bu bilgilerin bir kısmının her günkü işlemlerde sürekli kullanılan bilgiler, bir kısmının da düzenlemelere uygun olarak saklanması gereken bilgiler olarak ayrıldığını belirtiyor. İskit, "Ancak sürekli büyüyen miktarda bilginin tüm kurumlar için daha yüksek kapasite ve performans sağlayan ve daha akıllı özellikler içeren veri depolama ve yedekleme çözümleri gerektirdiği de ortada. Bu çözümlerin endüstri standartlarına ve sanallaştırmaya dayalı, modüler yazılımlar yardımıyla otomasyonu mümkün kılan ve merkezi olarak yönetilebilen yapılar içinde yer alması basit, çevik ve verimli olmayı sağlıyor. Bu şekilde kurumlar BT yapılarını iş süreçlerine kolayca adapte edebiliyorlar" diyor.


Giderek artan miktarda verileri barındıran, dolayısıyla da büyüyen veri depolama altyapıları için katma değerli yönetim araçlarının da önem kazandığına dikkat çeken İskit disk alanı kaynak yönetimi, kritik uygulamaların depolama açısından bağımlılıklarının keşfi, yedekleme yönetimi, performans yönetimi ve detaylı raporlama ile karışık ortamları yönetmek daha kolaylaştığını söylüyor.


İskit, veri depolama sistemlerinde daha fazla kapasite ve daha güçlü sistemlerin yanı sıra son dönemde öne çıkan konulardan birini de çevre dostu BT yaklaşımı olarak tanımlıyor. İskit, "Büyüyen veri depolama altyapıları giderek daha da fazla enerji tükettiği ve daha fazla soğutma kaynağına ihtiyaç duyduğu için, gerek maliyetleri azaltmak, gerekse çevre dostu olabilmek için bu sorunlara çözüm bulmak üzere doğrudan ve dolaylı teknolojiler kullanılmaya başladı. Bunlardan en gelişmiş olanları, işletmelerin sadece ihtiyaç duydukları kadar disk alanı ile çalışabilmeleri" diyor.


Bilginin değerine göre depolama


EMC Kıdemli Teknik Danışman Mustafa Özçakır veri depolama konusunda son dönemde özellikle bilginin yaşam döngüsü (ILM - Information Lifecycle Management) konularının önem kazandığını belirtiyor. Özçakır ILM'yi, önemli bilgi ve daha az önemli bilgilerin birbirinden ayrılıp, değerli bilgilerin yüksek performanslı ve pahalı medyaların üzerinde, nispeten daha az değerli ve sadece arşiv amaçlı kullanılan bilginin de daha ucuz ortamlarda saklanması işleminin otomatik hale getirilmesi olarak tanımlıyor.


Özçakır, "Bu yüzden, günümüzde özellikle kanunlar ile belirlenmiş olan belli elektronik verilerin belli sürelerle saklanma zorunluluğu sebebi ile ortak disk ihtiyacı, bilginin ayrıştırılması ile farklı katmanlarda sağlanarak kurumların disk maliyetlerinden tasarruf edilmesi sağlanmaktadır" diyor.


Özçakır, müşteri bilgileri, üretim bilgileri, tüketim eğilimleri gibi özellikle pazarlama ve planlama amaçlı kullanılabilecek verilerin de uzun sürelerle saklanması ve kısa sürelerde bu bilgilere erişme ihtiyacının da güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir disk sistemlerine olan ihtiyacı arttırdığını söylüyor.


Özçakır, içerik yönetim yazılımlarının bir kurumun sahip olduğu tüm sayısal içeriğin oluşturulması, yönetilmesi, arşivlenmesi işlemlerini yapabildiğini söylüyor. Özçakır, içerik veya diğer bir adıyla yapısal olmayan bilgi denince text dosyalar, ofis uygulamaları ile oluşan dosyalar, elektronik posta, raporlar, resimler, ses ve görüntü dosyaların akla geldiğini de sözlerine ekliyor.


Her veri merkezi karbondioksit emisyonuna katkıda bulunuyor


Western Digital EMEA Bölgesi Markalı Ürünler Kıdemli Direktörü Didier Trassaert veri depolamanın, sunucular, depolama dizilimleri, video güvenlik sistemleri ve diğer yazma ağırlıklı uygulamalar gibi üst düzey performans ve güvenirlik kombinasyonu gerektiren işlerdeki öneminin çok büyük olduğunu söylüyor.


Trassaert bu kategorideki ürünlerinin Bulut Bilgi İşlem (Cloud computing) altyapısı, büyük ölçekli veri merkezleri, veri arşivi ve teyp değiştirme sistemleri, ticari video izleme ve dijital video kurgu evleri gibi daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulan uygulamalar için kurumsal sınıf seviyesinde güvenilirlik, BT sektörünün ulaştığı meydan okumalar için gerekli imkanı, enerji ve bütçe tasarrufu çözümleriyle birlikte aynı anda sunduğunu belirtiyor.


Kritik misyona sahip video ve ses içerik üreticilerinin, tipik olarak diğer uygulamalardan daha yüksek sistem performansı ve kapasitesine ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Trassaert güvenilir video sunucularının, özellikle, zamanın kritik öneme sahip olduğu veri okuma, paylaşma, yeniden düzenleme ve arşivleme gibi durumlarda büyük önem kazandığına değiniyor. Trassaert, "Fotoğraf, dosya ve müzik depolayan, diğer binlerce profesyonel ve tüketici gibi, video profesyonelleri de ham video formatlarını (ya da diğer dosyalarını) korumak ve yönetmek zorundadır" diyor.


Tüm dünyada, operasyon halindeki her veri merkezinin, karbondioksit emisyonlarına katkıda bulunduğunu ve depolama sistemlerinin bu veri merkezlerinin temelini oluşturduğunun altını çizen Trassaert depolama uygulamalarının birçoğunun, güç tüketimini azaltmak ve çevreye olumlu katkı sağlamak amacıyla, yüksek kapasiteli, düşük enerji tüketen sabit diskler için uygun bir uygulama alanı olduğunu belirtiyor.


Klasik yöntemler maliyetli ve riskli


Bilgisayar kullanan herkesin az ya da çok bilgi kaybetme tecrübesi yaşadığına dikkat çeken Iron Mountain Digital Satış Müdürü Nezihe Güçlü sabit disklerde oluşan hatalardan kaynaklanan veri kayıplarının, belli oranda geri kazandırılabildiğini, ancak hırsızlık, virüs ve diğer hataların firmalar için geri dönülmez bilgi kayıplarına sebep olduğunu söylüyor.


Güçlü, "Günümüz teknolojisinde bilgiyi klasik yöntemlerle, olduğu gibi depolamak, firmalar için yüksek maliyet ve risk demek. Oysa, sıkıştırma, benzer dosyalardan tek bir kopya alma (Data De-Duplication), sadece değişenlerin yedeğini alma (Delta Block) ve şifreleme gibi yöntemler, firmalara daha esnek, ekonomik ve güvenli yedekleme çözümleri sunuyor" diyor.


Seagate İsrail ve Türkiye Ülke Müdürü İpek Binyıldız dünyada nerdeyse tüm işletmelerin, işlemlerini bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirdiğini, bilgisayar üzerinden daha fazla işlem gerçekleştirmenin de daha fazla veri transferi ve daha fazla depolama alanı ihtiyacı anlamına geldiğini söylüyor.


Yarın: Veri depolama sistemleri teknolojisi son yıllarda nasıl bir gelişim gösterdi? Dünyada ve Türkiye'de veri depolama pazarı nasıl bir büyüme gösteriyor?

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun