BTK 29 OCAK 2013 / 17:44

BTK: "İznimiz olmadan Turkcell'in kontrolü el değiştiremez"

BTK: "İznimiz olmadan Turkcell'in kontrolü el değiştiremez"

İngiltere’de sonuçlanacak mahkemeye göre, Turkcell’de hisse değişimi sonucunda şirket kontrolünün değişeceği yönündeki haberler neticesinde Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) bir açıklama yayınladı.Turkcell'in hisselerindeki değişim nedeniyle, şirket kontrolünün Teliasonera ve Altimo ortaklığına geçeceği haberleri üzerine BTK, bu konudaki belirleyici kurumun kendilerini olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, kurulun yazılı izni olmadan kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açacak hisse devri, edinim ve hareketlerinin gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı.

Mahkemenin alacağı kararın BTK'nın onayını hiçe sayamayacağı belirtilen açıklamanın tamamı şu şekilde:
Çeşitli basın ve yayın organlarında, İngiliz Tahkim Mahkemesinin 30/01/2013 tarihinde alması muhtemel bir karar nedeniyle Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin (Turkcell) kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan gelişmelerin yaşanabileceğine yönelik haberler yer almaktadır.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Geçici 4′üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeciler bakımından kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve hareketleri, Kurumun yazılı izni ile gerçekleştirilir. Hisselerin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; Kurumun idari para cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, anılan devrin Kurumca uygun bulunmaması ve Kurumca belirlenen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilir” hükmü yer almaktadır.

Kurumumuz ile Turkcell arasında imzalanmış olan İmtiyaz Sözleşmesinde de, kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan her nevi hisse devrinin Kurumumuzun onayına tabi olduğu ifade edilmiş olup, işletmecinin sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinin ve verilen süre içinde bu durumu düzeltmediğinin tespiti halinde sözleşmenin feshedileceğine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Mahkemenin alacağı kararın hisse devrinin Kurumun onayına tabi olması gerçeğini değiştirmeyeceği ve konunun mezkûr hüküm de dâhil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından değerlendirileceği hususu kamuoyunun bilgisine arz olunur.
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun