Teknoloji Ekonomisi 28 OCAK 2011 / 13:28

Türkiye’deki franchise sistemini AVM’ler şekillendiriyor

Fransa Uluslararası İş Geliştirme Ajansı UBIFRANCE bugün düzenlediği toplantıda “perakende sektöründe hizmet ve teknoloji” konulu bir panel düzenledi. Hem Türkiye hem de Fransa’daki perakende sektörü temsilcilerini bir araya getiren panel iki ülke arasında yeni iş ortaklıkları kurulmasına imkan verecek bir ortam sunuyor.

Toplantının ilk bölümünde Türkiye Franchise Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’deki franchise sektörüne ilişkin önemli veriler sunduğu konuşmasını gerçekleştirdi. Franchise sisteminin bir ülkedeki toplam kalite ve fırsat eşitliğinin göstergesi olduğuna değinen Aydın, Türkiye’deki franchise sistemini değişen tüketici alışkanlıklarının şekillendirdiğini dile getirerek bir takım saptamalarda bulundu.Türkiye’de bin 876 markadan bin 471’nin franchise hizmeti verdiğini belirten Aydın, bu markaların açmış olduğu mağaza sayısının 50 bine ulaştığını söyledi. Franchise sisteminin Türkiye’de nasıl geliştiğini gösteren bu rakamlarla birlikte Aydın, eğitim, sağlık, lojistik ve danışmanlık sektörlerinin de franchise sistemine geçmesinin olumlu yönlerini anlattı.Franchise sisteminin gelişiminde sayıları giderek artan ve bu haliyle bir tartışma konusu yaratan AVM’lerin büyük katkısı olduğuna değinen Aydın, AVM’lerin barındırdığı sektörlerin marka olmasına önem verdiğini söyledi.Marka demek franchise demekMarka ile franchise sistemini bir tutan Aydın, bin 875 markayla Türkiye’nin franchise sisteminde Avrupa birincisi, bin 375 markayla Fransa’nın ikinci ve 960 markayla Almanya’nin Avrupa üçüncüsü olduğu bilgisini verdi.

Franchise sisteminin Türkiye’de 35 milyar dolarlık ticari hacme sahip olduğunu söyleyen Aydın, sözü Türkiye Alışveriş Merkezi ve Perakendeciler Derneği Genel Sekreteri Sabahnur Erdemli’ye bıraktı.Söze Türkiye’deki kayıt dışı ekonomiden bahsederek başlayan Erdemli buna rağmen Türkiye’de perakende sektörünün son 5 yıl içinde hayli gelişim gösterdiğine rakamlarla değindi.Perakende sektörünün mevcut durumu ile gelecekte tahmin edilen durumunu kıyaslayan Erdemli, verileri Türkiye’de sıklıkla yaşanan krizlerle ilişkilendirdi. Perakende sektörünü etkileyen krizlerin doğrudan franchise sektörünü de etkilediğine değinen Erdemli, perakende sektöründen 2010 yılı içinde 175 milyar dolar gelir elde edildiğini ve elde edilen geliri gayri safi milli hafıza ve gayri safi milli gelir içinde değerlendirdi.Perakende sektörünün 2010 yılında 2,1 milyon kişiye istihdam sağladığını söyleyen Erdemli, AVM’lerin franchise sistemini büyük ölçüde etkileyeceğini anlattı.