Teknoloji Ekonomisi 18 KASIM 2008 / 16:21

Sürdürülebilirlik için IT

EMC Forum 2008’de Sıemens IT Solutions “Sürdürülebilirlik için IT" oturumu düzenledi.

EMC Forum 2008’de Sıemens IT Solutions “Sürdürülebilirlik için IT" oturumu düzenledi.


Sunumda Green IT kapsamında sanallaştırmadan bahsedildi. İşlem gücü, bellek, depolama alanı, ağ, altyapı gibi kaynaklar BT kaynakları kapsamında örneklendirildi. Hangi kaynağın hangi kullanıcı üzerinden soyutlanacağına bakılması gerektiğine değinildi.


Platform sanallaştırması, Masaüstü Sanallaştırması, Uygulama Sanallaştırması, Depolama Sanallaştırması, Ağ Sanallaştırması ve Sanal Uygulama gibi sanal teknolojilerin ne olduğu anlatıldı. Bu sanallaştırma teknolojilerinin desteklediği hizmetler ve işlevlerine dair bilgi verildi. Bu bağlamda, SaaS (Software as a Service), CaaS (Communication as a Service), Maas (Monitoring as a Service), XaaS (Cloud Computing) anlatıldı.


Oturumda ayrıca teknolojilerin yürüttüğü hizmetlerden pazarın beklentisinin birleştirme, veri merkezi maliyetini düşürme, iş süreçleri dönüşümü, yasal uyumluluk ve enerji verimliliği yönünde olduğuna değinildi.