Teknoloji Ekonomisi 18 KASIM 2008 / 14:20

Hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş iletişim

EMC’den Şükrü Erger’in gerçekleştirdiği “İçerik Yönetimi ile CRM stratejilerinizin Geri Dönüşümünü Artırın” adlı sunumda yeni geliştirilecek CRM stratejilerine örnekler sunuldu.

EMC’den Şükrü Erger’in gerçekleştirdiği “İçerik Yönetimi ile CRM stratejilerinizin Geri Dönüşümünü Artırın” adlı sunumda yeni geliştirilecek CRM stratejilerine örnekler sunuldu.


Sunumda bütün müşteri temas noktalarında hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş etkili bir iletişimin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgi verildi.


Pazar baskıları kapsamında; müşteri sadakatini artırma, maliyet düşürme, rekabet avantajını artırma, yeni müşteri kazanma gereğine değinildi. Şirket tarafından müşteriye iletilen her tür dökümanın şirketin müşteriyle etkili iletişim kurabilmesi adına bir fırsat olduğuna, kişinin cinsiyetine, gelir düzeyine uygun şekilde yaklaşımın etkili iletişim sunarak şirkete kazanç sağlayacağına dikkat çekildi.


Etkileyici iletişimde, kişiye hitap, çok fonksiyonluluk, medya kullanımı, değişik sistemlere entegre olabilme ve bilgi tutarlılığının önemine değinildi.