Mobil 16 EYLÜL 2010 / 11:08

Kadınların bilimsel sonuçlarla arası iyi

Kadınlar ve sosyal eşitliğe inananlar, bilimsel gerçeklere daha fazla kulak kesiliyor.

Kadınlar ve sosyal eşitliğe inananlar, bilimsel gerçeklere daha fazla kulak kesiliyor.


Michigan State University araştırmalarına göre, erkekler her ne kadar küresel ısınma konusuna önem verdiklerini iddia etse de, kadınlar bilimsel çıkarımlara ve küresel ısınmanın yaşanmakta olduğu şu zamanlarda uzman görüşlerine erkeklerden daha fazla önem veriyor.

İnsanların iklim değişimi konusunda ne kadar ilgili olduğunu saptayan bu araştırmada katılımcılara basit sorular yöneltildi. Farklı meslek gruplarının cevap verdiği araştırmada, kadınlar mevcut bilimsel gelişmelerin erkeklere oranla daha fazla farkında. Sonuçlara göre ayrıca kadınlar bilimsel sonuçları daha kolay ve önyargısız kabulleniyor.

Bu araştırmanın sonucunda cinsiyet sosyalleşmesinin farklı olması büyük önem taşıyor. Erkeklerin erken yaşta kontrol ve güç gibi maskülen bir davranış biçimi geliştirdiği, kadınlara ise empati, dikkat ve ilgi duymanın öğretildiği bir dünyada, bu sonuçlara çok da şaşırmamak gerek. Küresel ısınmanın potansiyel tehlikeleri konusunda kadınların daha duyarlı olması bir anlamda yetiştirilme tarzından da kaynaklanıyor.

Kadınların bilimsel sonuçlara duyarlılığı konusunda bir diğer önemli tespit ise Yale University’den geldi. Kadınların erkeklere göre eşitlik duygusunun daha gelişmiş olduğunu ortaya koyan bu çalışmada, sosyal eşitliğe önem veren kişilerin çevre sorunlarına karşı daha endişeli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kapitalist sisteme yakın olan dolayısıyla bireysel değerlere önem veren kişilerin, çevresel sorunlar karşısında ilgisiz olduğu belirtildi.