Mobil 16 ŞUBAT 2009 / 12:36

Güney Asya'nın kanayan yarası nasıl iyileşecek?

Güney Asyalı milyonlarca insan büyüyen bir su sıkıntısı ile karşı karşıya.

Güney Asyalı milyonlarca insan büyüyen bir su sıkıntısı ile karşı karşıya.


Birleşmiş Milletler’in yeni raporuna göre; iklim değişikliği, tutarsız tüketim, ülkerler arasındaki uygunsuz işbirlikleri gibi nedenler havzaları tehlikeye sokuyor.


Asya Teknoloji Enstitüsü (AIT) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan “Tehdit Altındaki Tatlı Sular: Güney Asya” raporu; bölgenin seçili havzalarındaki tatlı su kaynaklarının durumunu test ediyor. Su kaynakları gelişiminin önündeki önemli tehditleri ve kaynakların yönetimini araştırıyor, bu tehditlerle başa çıkmadaki zorlukları tayin ediyor. İncelenen üç havza arasında Ganj ve İndus havzaları da bulunuyor.


UNEP; Kuzey Doğu Asya, Güney Asya ve Güney Doğu Asya olmak üzere üç alt bölgeyi kapsıyor. Program; hükümetlerin, sosyal kuruluşların ve diğer gelişim mercilerinin Asya’daki su sistemlerinin durumunu geliştirmek için çabalarını tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor.


UNEP Yöneticisi Achim Steiner, bu havzalara sürdürülebilir yönetim yatırımları yapılmasını istiyor: “Bu akarsu sistemleri, sosyal ve çevresel değerler olmanın yanı sıra Güney Asya’nın büyük ekonomik damarlarıdır. Sürdürülebilir yönetime yatırım yapmak, hem şu ana hem de Güney Asya’nın yeşil geleceğine yapılan bir yatırım olacaktır” diyor.