Mobil 26 EKİM 2010 / 07:05

Aşık olmak için saniyenin beşte biri yetiyor

Syracuse Üniversitesi'nden Profesör Stephanie Ortigue, kalp ile beyin arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Syracuse Üniversitesi'nden Profesör Stephanie Ortigue, kalp ile beyin arasındaki bağlantıyı araştırıyor.


Yeni bir çalışma aşık olan insan beyninin uyuşturucu madde almış gibi etkilendiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca aşık olmanın saniyenin beşte biri içinde gerçekleştiğini de saptadı.

Syracuse Üniversitesi'nden Professor Stephanie Ortigue'nin çalışmasına göre, insan aşık olması beynin 12 bölgesine etki ediyor. Bununla birlikte zihinsel varlık, eğretileme ve beden imgesi gibi algılama yeteneğinde değişim görülüyor.

Bulgular şu soruyu akla getiriyor: Kalp mi aşık olur, yoksa beyin mi?

Bu soruya Profesör Ortigue'nin cevap veriyor: "Bence bu hileli bir soru bu. Ben beyin derim ancak kalp de denebilir. Çünkü aşk karmaşık bir yapıdır ve beyinle kalp arasında bir yukarı bir aşağı gidip gelir. Bazen ilk tepkiler beyinden önce kalpte gerçekleşir. Mesela midede kelebeklerin uçuşması iyi bir örnek olabilir. Bunun yanında, bazı semptomlar da kalbe beyinden gelir."

Bulgulara nörolojik açıdan bakıldığında, eğer kişi aşık olamıyorsa, duygusal olarak stres ve depresyona meyilli oluyor. Ayrıca farklı sevgi türlerinde beyin farklı tepkiler veriyor. Örneğin anne ve çocuğunun sevgisi, beynin başka bölgesinde yer alırken, tutkulu bir aşkın zihinsel fonksiyonlara etkisinin çok daha fazla olduğu görülüyor.