Kariyer 07 OCAK 2013 / 12:31

İSTKA bilgi ve iletişim teknolojilerine 30 milyon liralık destek verecek

İSTKA bilişime 30 milyon liralık destek verecek

Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İSTKA, toplam bütçesi 30 milyon lira olan “Bilgi İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma” temalı hibe programı için ilana çıktı.

Bu programla, İstanbul BİT sektörünün inovasyon kabiliyeti, işbirliği olanakları ve rekabetçiliğin güçlendirilerek İstanbul bölgesinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasını amaçlayan İSTKA, program kapsamındaki projelere asgari 200 bin lira destek verecek. Destek tutarı, işletmeler için 400 bin liraya, kar amacı gütmeyen kurumlar için ise 800 bin liraya kadar çıkabilecek.

Programın bütçesi ise 15 milyon lirası işletmeler için, 15 milyon lirası da kâr amacı gütmeyen kurumlar için olmak üzere toplam 30 milyon lira. Son başvuru tarihi işletmeler için 7 Şubat 2013, kar amacı gütmeyen kurumlar için 12 Şubat 2013 olan programda, İstanbul’un kentsel ve sosyal sorunlarına bilgi ve iletişim odaklı yenilikçi çözüm sunan ve yüksek katma değer üreten projelere öncelik verilecek.

Proje desteği için; kâr amacı güden işletmeler ve valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, yerel yönetimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, Sanayi Odası ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabiliyor.