Kariyer 17 EKİM 2008 / 08:15

Genç Zirve atölye çalışması sonuçları

Genç Zirve'de gerçekleştirilen atölye çalışmasında ulaşımdan sağlığa, beslenmeden iletişime on farklı konuda gelecek 5 yılda bilişim teknolojileri ışığında ne tür değişimler yaşanacağı ele alındı.

Genç Zirve'de gerçekleştirilen atölye çalışmasında ulaşımdan sağlığa, beslenmeden iletişime on farklı konuda gelecek 5 yılda bilişim teknolojileri ışığında ne tür değişimler yaşanacağı ele alındı.


Genç Zirve hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın


 


1. Fiziksel yaşam alanları, Binalar, Şehircilik


Vizyon: Her an, her yerde, her türlü işimizi yapabildiğimiz, hayatımızın konforunu artıran, ekolojik şehircilik kavramının ve kaynakların verimli olarak kullanıldığı “Akıllı” Mekanlar’’ a geçiş.


 


Yeni fikirler:


*En uç noktaya kadar internet teknolojilerini kullanarak iletişimi sağlayacak fiber optik altyapının ve teknopollerin kurulması


        


*SMS’le yaşam alanlarındaki sistemlerin kullanılması


 


*’Çamaşır gerçekten pis mi’ diye haber vermesi (ekolojik)


 


*Her elektrik direğine bir data kablosu


 


*Her evde işi yapabilecek otomatik cihazların olması


 


2. Ulaşım, seyahat


Vizyon: Herkes için hızlı, ekonomik, güvenli, yaygın, gerçek zamanlı bilgilendirme yapılabilen, çevreci toplu taşımacılık ve kesintisiz ulaşım için ulaşım ağları arasında entegrasyon.


 


Yeni fikirler:


*Sensör ağları ile trafik kurallarının denetimi


•          Takip mesafesinin Korunması


•          Şerit ihlalinin engellenmesi ve şeride uygun hız kontrolü


*Bilgilendirme yetenekli ulaşım entegrasyonu


•          Hava, deniz ve kara ulaşımı için ortak rezervasyon ve satış


•          Hat ve araç bilgilerinin kullanıcılara ortak yayılımı


•          Farklı ulaşım ağları arasında geçiş kolaylığı


*Engellilere uygun ulaşım tasarımı


•          Rampalı durak


•          Engelli-Sürücü iletişim sistemi


 


3. Sağlık


Vizyon:


Sağlıkta kaliteli ve eşit hizmet alımı, sağlık Ar-Ge’si yapabilen üniversiteler ve inovasyona eğilimli girişimciler, her vatandaş için e-sağlık hizmetleri, güvenli ve mahrem sağlık veritabanı, robotize hastaneler.


 


Yeni fikirler:


* Genetik kimliklendirme kullanan karar destek sistemleri


*Savunma sanayiinin örnek alınarak 10 şirkete 10’ar milyon dolarlık Ar-Ge fonlarının kazandırılmasıyla 5 ana temada bilişim çözümlerinin üretilmesi


*Yaygın mobil sağlık hizmetleri.


 


4.


Beslenme/gıda


Vizyon:


Bilimsel, güvenilirliği kanıtlanmış, sürdürülebilir, ulaşılabilir ve doğayı koruyan ürünlerle yaşamları değiştirmek.


 


Beslenme/gıdada yapılması gerekenler


•          Raf ömürlerinin artırılması


•          Ürünlerde daha uzun süre dayanıklılık


•          Tarımı engelleyen unsurların ortadan kaldırılması


•          Fast food’a vergi getirilmesi


•          Hormonlu yiyecekler üretenlerin teşhir edilmesi


•          Dengeli beslenme merkezleri


•          Petrole bağımlılığı azaltmak


•          Tüketici farkındalığı


•          Aracı hatlarda hijyen ve denetim


•          Rekabet ortamı yaratmak


•          Kişiye özel beslenme programı


•          Çocuklara yönelik ürün ve reklamlar


•          Bilgilendirme birimleri


•          Zararlı ürünlerin yasaklanması.


 


Yeni fikirler:


*Dünya Dengeli Beslenme ve Gıda Teknolojileri Zirvesi yapılması


 


*Disiplinler Arası Mükemmeliyet Merkezleri (Ar-Ge) Kurulması ve Bilim Adamlarının Referansının Alınması


 


*Bilgilendirme ve Denetim Merkezlerinin Kurulması (Genç anne-baba ve gebelere dengeli beslenme eğitimleri)


 


5.İletişim, haberleşme


Vizyon: İletişim ve haberleşme altyapısını tamamen IP’ye geçirmiş ve bu teknolojileri ihraç ederek gelirinin yüzde 20’sini buradan sağlayan bir Türkiye.


 


Yeni fikirler:


*Çok ucuz ya da ücretsiz telekomünikasyon hizmetleri


*IP tabanlı yakınsamanın gerçekleşmesi (TV, Internet, ses)


*İletişim altyapısında kullanılan yazılım ve cihazların yerli piyasadan temin ve ihraç edilmeye başlanması


*Nano-teknolojinin iletişim pazarına girmesi


*Bürokratik engellerin kalkıp herkesin her yerden teknolojiye erişebilmesi.


 


6.Reklam/pazarlama


Vizyon:


Teknolojik değişimleri içselleştirebilen yepyeni bir pazarlama yaklaşımı.


 


Yeni fikirler:


*Müşterinin nasıl reklam istediğini kendisinin seçebilmesi, özelleştirebilmesi; konuma bağlı reklam hizmetleri uygulamaları


 


*Tüm mecralarda etkin, merkezi spam filtreleme.


 


*Yeni reklam mecralarında yeni ölçümleme takip teknolojileri.


 


7. Eğitim


Çağdaş ve uluslararası düzeyde rekabet sağlayabilecek, bilişim ve teknolojinin gelişmelerini eğitimin her alanında aktif bir şekilde kullanan eğitim sistemi.


Yeni fikirler:


*Eğitimcilerin yenilikçi olması, teknolojiyi aktif kullanması, bilgi aktarımının yeterli olması, eğitmenin çalışma, araştırma ve ekonomik şartlarının yeterli olması.


 


*Sanayi, üniversite, öğrenci üçgeni arasındaki bağın güçlendirilmesi.


 


*Internet, televizyon, uydu yayınları, interaktif uygulamalar sayesinde uluslararası bir eğitim sistemi aracılığıyla e-öğrenme sistemine geçiş.


 


8. Kültür/sanat


Vizyon:


Erken yaşta sanatla tanışmış bireylerin ve kurumların destekleriyle, Türkiye’yi kendi kültürü, değerleri ve ürettiği çağdaş araçları-işleriyle dünyaya tanıtmak; sanatı daha çok kişiye teknolojik araçları da kullanarak ulaştırmak, yaygınlaştırmak.


 


Yeni fikirler:


*Kültür politikalarının oluşturulması ve özerk bir Kültür Konseyi yapılanması


*Türkiye sanatçı veritabanı oluşturulması


*Yaygınlaştırma (Teknolojiyi de kullanarak tüketimden üretim boyutuna geçiş yapmak)


*Sanat, reklam ve iletişimi en etkin ve eğlenceli şekilde biraraya getirme


*Kitap okuma oranı ve prodüksiyonların artırılması


*Ebeveyn ve çocuk eğitiminin okullara ders olarak değil atölye olarak taşınması.


 


9. Giyim, tekstil, moda


Vizyon:


Yerli üreticilerin markalaştığı, çalışan haklarına önem verilen, bilişim yardımıyla müşteri yönetiminin yapıldığı ve e-iş/e-ticaret ile ürüne ulaşılabilirliğin artırıldığı, organik ve biometrik ürün üretimine yatırım yapılan yeni bir pazar.


 


Fikirler:


•          Teknolojiyle içiçelik (CRM, veritabanı, ERP, Çevreye duyarlı üretim)


•          Güçlü devlet yapısı (Finansal destek, sabit ekonomi, üreticilerin desteklenmesi)


•          Duyarlı bireyler (Eğitim, yönetim, çevreye duyarlılık, insan hakları,


hayvan hakları )


 


 


10. Finansal yapılanma/ticaret


Vizyon:


Üretimimizin artarak katma değerin artırıldığı, enerjide kendimize yeten ve finanse edebilen bir konuma geldiği, dış ticaretin dengeleneceği yapısal bir değişimin oluşacağı yeni bir ekonomik model.


 


Yeni fikirler:


*Elektronik DATA Merkezi; finansal ve reel sektördeki tüm işlemlerin elektronik data merkezinde depolanması ve kullanıcıya sunulması.


*Yatırımcı Borsası;Stratejik sektörlerin belirlenerek ön plana çıktığı, parası olan ile yeni fikir sahiplerinin buluşarak yatırımların gerçekleşeceği bir sistem.


*Stratejik alanları ve sektörleri belirleyerek (su, sağlık, maden, tarım, e-ticaret, bireysel ticaret vb.) yeni finansal merkezlerle işbirliği yapılarak ülkemizin bir üretim, ticaret ve finans üssü haline getirilmesi.