Kariyer 23 EKİM 2009 / 10:18

Gaz gezegeni etrafında organik moleküllere rastlandı

Yaşam izleri olan gezegenleri belirlemek amacını taşıyan araştırmacılar, bu bulgunun gezegenlerdeki biyolojik süreç için önemli olduğu sonucuna vardılar.

Yaşam izleri olan gezegenleri belirlemek amacını taşıyan araştırmacılar, bu bulgunun gezegenlerdeki biyolojik süreç için önemli olduğu sonucuna vardılar.


Güneş sistemimizin ötesini araştıran, NASA araştırmacıları ikinci sıcak gaz gezegeni etrafında yaşam için temel kimyasal öğeleri tespit ettiler. Yaşam izleri olan gezegenleri belirlemek amacını taşıyan araştırmacılar, "Bu, güneş sistemimiz dışında su, karbondioksit ve metan gazı bulunan ikinci gezegen. Bu yaşamın olması muhtemel gezegenlerde biyolojik süreç için potansiyel olarak önemli bir bulgu" açıklamasında bulundular. Buna ek olarak, "Güneş sistemi dışında kalan iki gezegende, organik bileşenlere rastlamak, yaşamla bağdaştırılabilir molekülleri olan gezegenler bulmanın sıradan olma olasılığını yükseltiyor" dediler.

Gökbilimciler şimdi bu iki gezegenin farklılıklarını ve benzerliklerini karşılaştırıyor. Su ve karbondioksit seviyesi her iki gezegende benzerken, metan gazı seviyesi bir gezegende diğerine göre daha fazla ve bu, gezegenin şekillenmesi hakkında önemli noktalara işaret ediyor. Araştırmacılar bu yüzden, metan gazı yoğunluğu ve organik kimyasalların, bu gezegende yaşam varlığı olasılığını gösterdiğini açıklıyor.