Kariyer 14 OCAK 2009 / 09:07

Farklı kişilikler verimliliği körüklüyor

Ofis çalışanlarının farklı kişilikleri, verimli çalışmanın anahtarı olabiliyor.

Ofis çalışanlarının farklı kişilikleri, verimli çalışmanın anahtarı olabiliyor.


ICM Araştırma Şirketi tarafından 18 Avrupa ülkesinde 5.500 ofis çalışanı
üzerinde yapılan ‘Ofiste Verimlilik’ araştırmasına göre Avrupa çapındaki ofis
çalışanlarının yarısından fazlası (yüzde 53), kendilerini hariç tutarak, üst
düzey yönetici rolündekileri veya daha yukarıdakileri, ekiplerinin veya
şirketlerinin en verimsiz üyesi olarak görüyorlar. Bunun tam tersine,
asistanlar en üretken üyeler olarak biliniyor (yüzde 28). Araştırmaya
katılanların yüzde 43'ü, ekipteki en üretken kişinin kendisi olduğuna inanıyor
ve bu oran İngiltere ve Almanya'da yüzde 54’e kadar yükseliyor.Canon adına ‘Ofiste Verimlilik’ araştırmasını
yorumlayan ünlü Davranış Psikologu Donna Dawson, modern ofis çalışanlarının
üretkenliğini etkileyen dört farklı kişilik tanımlıyor:- Sabah Neşeli Olanlar; gün içinde en verimli
olan ilk kişilerdir, ancak öğle yemeğinden hemen sonra gevşemeye meyillidirler.- İkindi Uykucuları; en çok öğle yemeğinden
sonra enerjik hissederler, fakat ikindiye doğru yavaşlarlar.- Öğlen Maestroları; sabahları en verimsiz
performanslarını sergilerler ve ancak ikindiye doğru havaya girerler.- Öğle Yemeği Tembelleri; uzun öğle yemeği
molaları verirler ve öğleden sonra yüksek verimlilik göstererek işlerini
toplarlar.Dawson, “Çalışanlar günün sadece yüzde 75’inde
tam kapasite ile çalışıyorlar, geri kalan dörtte bir zamanda verimsiz
oluyorlar. En üretken ve en verimsiz oldukları saatleri yönetmek çalışanların
kendi sorumluluğunda olsa da, bölüm müdürleri, ekiplerini oluştururken
üretkenlik motiflerini göz önünde bulundurmalı. Müdürler, kişileri bireysel
üretkenlik artışı ve düşüşlerine göre gruplandırarak, dengeli bir kişilik ekibi
oluşturmalı. Örneğin; bir sabah projesinde Sabah Neşeli Olanlar, üretkenliği
arttırmak için Öğlen Maestroları ve diğer kişiliklerden oluşan ekibi teşvik
etmek üzere verimli şekilde kullanılabilirler. Tüm dört kişilik tipinin bir
arada bulunması, uzun vadede en başarılı sonuçları verecektir... Kurumsal
merdivenden yukarıya tırmandıkça, daha çok görev aktarımı yapıyorsunuz. Yetki
verilen asistanlar, kendilerini ispatlamak ve diğerlerinin gözündeki
itibarlarını korumak için en çok çalışanlar olarak biliniyor” diyor.