Kariyer 04 ŞUBAT 2010 / 13:37

BT istihdam pazarı büyüme gösteriyor

İngiltere'de ekonominin diğer bazı sektörleri yavaşlarken, BT istihdam pazarı canlılığını koruyor.

İngiltere'de ekonominin diğer bazı sektörleri yavaşlarken, BT istihdam pazarı canlılığını koruyor.


 

KPMG ve İşe Alım Konfederasyonu'nun yayınladığı aylık iş raporuna göre, BT sektörünün diğer endüstrilere göre işe alım konusunda daha iyi bir performans sergilediği görüldü. Sekreterlik ve büro hizmetleri istihdam yaratma konusunda birinci sıradayken, BT sektörü kalıcı ve geçici pozisyonlarda iş yaratma kategorisinde ikinci sırada yer alıyor.

KPMG Ortağı Bernard Brown bu konuda, "İngiltere iş pazarında bir takım iyileşmeler yaşanıyor. Kalıcı ve geçici işlerdeki yerleştirmeler, ocak ayı itibariyle yükselmeye başladı" yorumunu yaptı.

Özel sektöre olan güvenin geri geldiğini belirten Brown, kamu sektöründeki durgunluğunda yakın zamanda sona ereceğini ön gördüklerini belirtti. Ancak yineden tahminler, istihdam piyasasındaki genel iyileşmenin inişli çıkışlı olacağını bildiriyor.