Kamu 17 ARALIK 2010 / 14:39

Beynin işlevine büyüklüğü karar veriyor

Hayal gücü ve algı kapasitesi beyindeki görsel korteksin büyüklüğüne bağlıymış.

Hayal gücü ve algı kapasitesi beyindeki görsel korteksin büyüklüğüne bağlıymış.


İnsan beyni üzerinde yapılan son çalışmalar, hayal gücü ve algı kapasitesinin beyinde görme duyumunu sağlayan korteksin büyüklüğüne bağlı olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya göre beynin görme bölgesinde yer alan korteks büyüklüğü kişinin dünyayı nasıl algıladığını belirliyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer ilginç sonuca göre bir kişinin görsel korteksi aynı yaştaki diğer kişinin korteksinkinden 3 kat daha büyük olabiliyor.

University College London araştırmacılarının yaptığı birden fazla optik ilüzyonun yer aldığı testlerde, kişilere verilen yanıltıcı görüntüleri nasıl algıladıkları incelendi. Çıkan sonuçlarda katılımcılarının her birinin görüntüsü yanıltıcı olan bu nesneleri çok farklı açılardan değerlendirildiği saptandı.

Test sırasında esasında aynı boyutta olan nesneleri farklı büyüklükte algılayan katılımcılardan, daha küçük görsel kortekse sahip olanların yanılmaya daha eğilimli olduğu ortaya çıktı. Yanıltıcı nesneler karşısında kolay kolay yanılmayan büyük korteksli kişiler ise nesneler arasında çok az fark olduğunu söyledi.

Optik ilüzyonların hayal gücünü harekete geçirdiğini söyleyen araştırmacılar, “dünyayı nasıl gördüğümüz de beynimizde korteks büyüklüklerine bağlı” diyor.