Hukuk 12 MART 2013 / 11:15

Sermaye Piyasası Kurulu Turkcell Yönetim Kurulu'ndan 3 kişiyi görevden aldı

SPK'dan Turkcell'e 3 yeni atama

Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılıp süre tanınmasına karşın bağımsız yönetim kurulu üyelerini atamayan ve esas sözleşme değişikliklerini yapmayan Turkcell'le ilgili önemli bir karar alarak şirketin 3 ortağını temsilen yer alan 3 üyeyi görevden aldı ve yerlerine bağımsız 3 üye atadı.Kurul tarafından atanan yeni üyeler, yeni bağımsız üyeler seçilip görevlerine başlayana kadar görev yapacaklar. SPK’nın görevden aldığı isimler Çukurova Gurubu'ndan Mehmet Bülent Ergin, Sonera Holding'ten Tero Erkki Kivisaari ve Altimo Grubu'ndan Oleg Adolfoviç Malis olurken, yeni atanan üyeler ise eski bakanlardan Mehmet Hilmi Güler ve Atilla Koç ile Ahmet Akça oldu.

SPK bülteninde, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, SPK'nın ''Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i" ile belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla, bağımsız yönetim kurulu üye atanması ile esas sözleşme değişikliklerini yapmadığı, söz konusu gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için Turkcell'e gerekli sürenin verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
''6362 sayılı SPK Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen, şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kivisaari ve Oleg Adolfoviç Malis'in 6362 sayılı SPK Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevinden alınarak, yerlerine Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'in atanmasına, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmalarına, esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak değiştirmesi için şirketin uyarılmasına, karar verilmiştir.''