Hukuk 08 MART 2013 / 10:07

İstanbul Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku Konferansları Serisi başlıyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Bilişim Hukuku Kulübü,  6 hafta sürecek bir konferanslar serisi düzenlemeye hazırlanıyor. Herkese açık ve ücretsiz konferanslarda, bilişim hukukunun, bir yandan elektronik ticaret ve sözleşmeler açısından ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanındaki konuları kapsarken, diğer yandan da siber saldırılar, siber suçlar, internette hak ve özgürlükler ve hakaret içeren söylemler gibi yönleriyle telif hakları ceza hukuku ve fikri mülkiyet hukuku konularını da içine aldığına dikkat çekiliyor. Teknoloji ve internet, hukuk alanında büyük bir çeşitlemeye gidilmesine yol açıyor.

’’Bilişim Hukuku Konferansları Serisi’’ adlı etkinlikte 18 ayrı konuda, alanında uzman toplam 18 akademisyen ve uygulamacı avukat yer alacak. Konferanslarda siber suçlardan, dijital reklam uygulamalarına, özel hayatın gizliliğinin korunmasından yeni çalışma hukukuna kadar bir çok güncel bilişim hukuku konusu işlenecek.

Teknoloji ve internetin hukuk aleminde adeta bir devrim yarattığını belirten öğrencilerin hedefi, hukukun bu değişime nasıl uyum sağladığı konusunda farkındalık yaratmak. Öğrenciler kulübün kuruluş amaçlarını şu şekilde özetliyorlar:
“Ülkemizde henüz yeni gelişen ve internetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen ve niteliği gereği pek çok hukuk dalıyla bağlantılı olan bilişim hukuku; elektronik ticaret, elektronik sözleşmeler vb. konularda ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanındaki konuları kapsarken; bir yanıyla siber saldırılar, siber suçlar, web siteleri ve kapatılması, internette hak ve özgürlükler, hakaret içeren söylemler, internet üzerinden indirilen veriler gibi yönleriyle de telif hakları ceza hukuku ve fikri mülkiyet hukuku konularını kapsamaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji ile beraber bilişim hukukunun alanlarının çeşitliliğinde de bir artış vardır. İstanbul Üniversitesi Bilişim Hukuku Kulübü, adı geçen alanlarda çalışmalar yapmak, bu alanlarda faaliyet gösteren hukukçuları ve bilişim ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirmek amacıyla 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur.’’

Konferanslar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amfi 9 - Beyazıt Kampüsü’nde6 seri halinde ve her biri 14:00 - 16:30 saatleri arasında olmak üzere 7, 14, 21, 28 Mart ve 4, 11 Nisan tarihlerinde, Perşembe günleri düzenleniyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye bu adres üzerinden ulaşabilirsiniz.