Güvenlik 06 ŞUBAT 2012 / 17:18

Deprem öldürmez 'eşya' öldürür

Deprem öldürmez 'eşya' öldürür

İnsani yardım kurulu Hayat Destek, Simav depremi sonrası uyguladığı psiko-sosyal destek projesinde Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması (YORA) eğitimiyle 6 haftalık sürede 1310 kişiye ulaştı. Gerçekleşen her deprem ve doğal afette bilinçsizlik ve aşırı panik sebebiyle yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların arttığı bir gerçek. Hayat Destek, YORA eğitim programıyla depremde bölge halkına afet risklerini önleme konusunda bilgiler vermeyi amaçlıyor. İlk etapta devrilerek zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesinin can kaybı ve yaralanmaları önleme konusundaki öneminin altını çiziyor.

Hayata Destek Yönetim Kurulu Başkanı Sema Genel, ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az yüzde 50’sinin yapısal olmayan etkenlerden kaynaklandığını ve bunların eşyaların kullanımından doğan riskler olduğunu belirtti. Deprem anında hareket edebilecek, kayabilecek, düşebilecek ve kırılabilecek her şeyin tehlikeli olduğunu ve evlerdeki tüm eşyaları sallantıya karşı sabitleyerek depremde yaralanma riskimizi büyük ölçüde azaltmış olacağımızı vurguladı.

Bu çerçevede Hayata Destek’in bölgede yaptığı ihtiyaç analizi çalışmalarında Simav halkını afetlere ve özellikle depreme hazırlık konusunda bilinçlendirmek ve hanelerde yapısal olmayan risklerin azaltılmasına katkı sağlayarak yerel halka psiko-sosyal destek verilmesinin önemi ortaya çıktı.