Genel 07 ŞUBAT 2009 / 09:48

Yazı Dizisi: Kriz döneminde KOBİ’lere öneriler Bölüm 5

Yazı dizimizin beşinci ve son bölümünde bilişim şirketlerinin KOBİ’lere kriz döneminde önerileri ve sunduğu çözümleri aktarmaya devam ediyoruz.

Yazı dizimizin beşinci ve son bölümünde bilişim şirketlerinin KOBİ’lere kriz döneminde önerileri ve sunduğu çözümleri aktarmaya devam ediyoruz.

European Telecommunication Holding CEO’su Şevki Kuyulu“Şirketler tasarrufta ilk adımı telekomünikasyonda atabilir”Teknoloji yatırımlarının sürekliliği firmalar açısından büyük önem taşır. Çünkü bu yatırımlar verimliliği artırırken maliyetleri  düşürmektedir. KOBİ’ler teknoloji alanındaki yatırımlarla, aldıkları mevcut servisleri en ekonomik olarak yararlanabilecekleri kaynaklara yöneltilmeli. Bu noktada, şirketler tasarrufta ilk adımı telekomünikasyonda atarak ekonomik hizmetleri tercih ediyor. Biz de Millenicom A-Tipi Ses Hizmeti’mizle hiçbir yatırım ve ek maliyet gerektirmeden kurumlara şehirlerarası, uluslararası ve cep telefonu aramalarında %70’e varan indirimler sunuyoruz. Bu nedenle de ülkemizin dört bir yanından binlerce firma telekomünikasyon alanında maliyetlerini en aza indirebilmek için hizmetlerimizden yararlanıyor. Yapılan şehirlerarası, uluslararası ve cep telefonu görüşmeleri için vergiler hariç ayda yaklaşık 350 YTL tutarında Türk Telekom faturası ödeyen bir şirket, Millenicom A-Tipi Ses Hizmeti abonesi olduğunda aynı görüşme miktarlarıyla çok daha düşük bir faturayla karşılaşıyor. A-Tipi Ses Hizmeti, herhangi bir taahhüt ya da bağlılık gerektirmediği ve ilave maliyet içermediği için kurumlar tarafından tercih ediliyor.


 


Nortel Kurumsal Satış Lideri Naci Karataş


“KOBİ’ler bilgi gücünden maksimum faydalanmalı”


KOBİ’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında oldukça büyük role bir sahip. Bu role yakışır, sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme yakalayabilmeleri için de yeni ekonominin rotasını belirleyen bilgi gücünden maksimum derecede faydalanmaları gerekiyor. KOBİ’ler altyapıya, operasyonel verimlilik sağlayacak teknoloji yatırımlarına ara vermeden devam etmeliler. Ekonomik kriz dönemlerinde KOBİ’lerin iletişim teknolojilerine yatırımlarını kısmaları durumunda, kriz sonrasında bu firmaların rekabet şansını azaltacaktır. Bu dönemde teknoloji yatırımını kesmeyen firmalar ise, krizden karlı çıkmayı başaracaklardır. Teknoloji yatırımında, yatırım maliyetlerinin yanı sıra işletme maliyetleri de göz ardı edilmemeli. Örneğin telepresence çözümleri, şirketlerin ulaşım masraflarını önemli ölçüde düşüren bir yatırım. Ya da ağdaki cihazların az enerji tüketmesi gibi.Nortel olarak KOBİ’lere yönelik; ses, veri, güvenlik, VPN, çağrı merkezi, e-posta sistemi ile tam uyumluluk, Kablosuz-LAN, Ethernet anahtarlama gibi tüm ihtiyaçların tek bir platformda karşılandığı, ekonomik çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.


 


Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimleri Bölüm Başkanı Ahmet Ulubay


“Meslek grupları kendi içlerinde özel tarifeler kullanabiliyor”


Vodafone Türkiye olarak yaptığımız araştırmalar ve focus grup çalışmalarıyla Türkiye'de KOBİ ve KOEO'lere (Küçük Ofis Ev Ofisi) yönelik mobil iletişim hizmetleri alanında verilen hizmetlerde eksiklikler ve ihtiyaçlar olduğunu belirledik ve buna yönelik bazı uygulamalar geliştirdik. İlk olarak, Türkiye'deki şirket profilinin yaklaşık yüzde 99'unu oluşturan KOBİ ve KOEO çalışanlarının mobil iletişim masraflarının daha kolay yönetilmesini sağlayan "Grup İçi Ücretsiz Tarife" hizmetini sunduk. Bu tarifeden, iki ve üzeri şirket hattına sahip olan şirketler faydalanabiliyor. Çalışanlar birbirleriyle ücretsiz konuşabiliyor, tüm yurt içi aramalarında ekonomik ücret avantajından yararlanabiliyor ve diğer operatörleri de uygun fiyata arayabiliyorlar. Vodafone olarak ayrıca ihracatçılara, esnaflara, organize sanayi bölgelerine ve ziraatçılara sunduğumuz özel tarifelerimiz kapsamında bu meslek grupları kendi içlerinde özel tarifeler kullanabiliyor. Öte yandan şirketlere sağladığımız çeşitli ürün ve servisler arasında işinizi dışarıdan takip etmenizi sağlayan ev kapsamlı iletişim hizmeti sunan “Gezen Ofis”, ayrı tarifelerle uğraşmak yerine tüm ücretlerin tek fatura üzerinde gösterildiği “Tek Fatura”, sahadaki elemanların takibini sağlayan “Ekip Takip”, ödemelere dair her türlü düzenleme hizmetinin verildiği fatura takip ve toplu SMS’ten sesli mesaja her türlü mesaj hizmetinin verildiği mesaj hizmetlerimiz yer alıyor.


 
“Katedilmesi gereken büyük mesafe var”ZyXEL organizasyonu nezdinde şirketlerin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü ZyXEL kurumsal ürünleri orta ve üst seviyedeki kurumlara hitap eder niteliktedir. Ülkemizde çok sayıda KOBİ olmasına rağmen bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yeterince faydalanamadıklarını düşündüğümüzde, bu alanda kat edilmesi gereken büyük bir mesafenin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle firmalar öncelikle ihtiyaçlarını tespit edip, yatırımlarını da bu doğrultuda şekillendiriyor olmalar. Ayrıca gereksinimlerine göre farklı firmalardan profesyonel destek ve danışmanlık da alabilirler.


 


Boğaziçi Yazılım Genel Müdürü Özgür Şenel


“Eskiden KOBİ’ler elle tutulamayan şeylere yatırım yapmazlardı”


Büyük firmalar, teknoloji yatırımlarını tamamladı, yeni yazılım ve teknolojilere yükseltme dışında genel olarak doyum noktasına geldiler, diyebiliriz. Bu durumun uzantısı olarak, KOBİ’ler de bilişim teknolojilerine geçmeye başladı. Ana sanayiler, KOBİ’lerden teknolojik çalışmalarını bekliyor. Krizlerden etkilenmemek için de daha teknoloji odaklı çalışmaları gerekiyor. KOBİ’lerin yeni nesil patronlarının teknolojiye daha yatkın olması da bu geçişi kolaylaştırıyor. Eskiden KOBİ’ler elle tutulamayan şeylere yatırım yapmazlardı. Şimdi ellerinde para varsa, ya yeni yatırım yapıyor, ya yeni tezgah alıyor, ya da yeni teknolojiye geçiyorlar. Bu rekabet ortamında başka türlü ayakta kalmanın mümkün olmadığını biliyorlar. KOBİ’lerin sadece bilişim alanında değil, yaptığı her işte teknolojiye yatırım yapması gerekir. Bilişim teknolojileri yatırımları, artık tüm firmalar gibi KOBİ’ler için de kaçınılmaz görünüyor. Şirketimiz, Siemens’in NX, Ideas, Solid Edge - CAD/CAM/CAE, Teamcenter - PLM ve Tecnomatix dijital üretim çözümlerini, IBM firmasına ait IBM Maximo – Stratejik Demirbaş ve Bakım Yönetim Sistemi çözümünü ve Autodesk firmasına ait Moldflow - Plastik Parça ve Kalıp Simülasyonu Analiz ve Optimizasyonu çözümlerini sunuyor.


 


Canon Eurasia CBS Ofis Ürünleri ve Çözümleri Pazarlama Müdürü Şenol İder


“Üç temel kriter maliyet,güvenlik, verimlilik”


Şu anki kriz döneminden ve önümüzdeki dönem yeniden şekillenmesi beklenen ekonomik yapıdan KOBİ’lerin mümkün olduğunca az etkilenip ve hatta bu durumu kendileri için bir fırsata dönüştürebilmeleri için yatırımlarında üç temel kriteri göz ününe alarak hareket etmeleri bekleniyor. Maliyet, Güvenlik, Verimlilik. Öncelikle maliyet unsurunu göz önüne aldığımızda, KOBİ’ler ayakta kalabilmek ve kendilerinden talep edilen servis ve çözümleri en efektif şekilde müşterilerine sunabilmek için yatırımlarında toplam sahip olma maliyetlerini çok iyi analiz etmek zorundalar. Bilgisayar network ağı kullanımının ve web uygulamalarının yaygınlaşması bilginin artan düzeyde sayısal ortama aktarılması ihtiyacını doğuruyor buda karşımıza dokümanların güvenli bir şekilde yönetilmesi,  iş akışının sağlanması, dağıtımı ve yine güvenli bir şekilde saklanması ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Yapılan araştırmalar ortalama bir firmanın gelirlerinin %10-15’inin döküman yaratma, yönetimi ve dağıtımı için harcandığını gösteriyor. Bir çalışanın zamanının %60 ının dökümanlarla ve haftada en az 8 saatini döküman veya bilgi arama için geçirdiğini düşünürsek firmaların bu konuları daha efektif ve az maliyetli bir şekilde çözüme kavuşturmak için ciddi arayışlar içinde olması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Canon, sunduğu bütün ürün ve yazılımlarda müşterilerimize maliyet, güvenlik ve verimlilik beklentilerini birebir cevaplayan çözümler sunuyor. 


 “Dprofil ürününün yeni özelliklerini KOBİ’lere kullandırmayı hedefliyoruz”


Dprofil hizmetini geliştiren Dataprofil olarak,  kendisine reklam gönderilmesine izin veren, bir milyon yüz bini aşkın üyeye sahip olan www.superteklif.comu yönetiyoruz. Bu yapıyı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk izinli pazarlama platformu olarak da tanımlayabiliriz. Dprofil ise, Dataprofil’in reklam veren firmalar için oluşturduğu, tüm reklam süreçlerini kendilerinin yönetmesini sağlayan internet üzerinde çalışan bir  panel. Bu sistemi kullanan reklamverenler, otomatik sistem üzerinde, reklam gönderecekleri hedef kitleyi kendileri seçiyor, reklam gönderimini yapıyor, sonuçlarını da takip edebiliyor.   Önümüzdeki dönemde Dprofil ürününün yeni özelliklerini KOBİ’lere kullandırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin her bölgesindeki KOBİ’lere, yalnızca hedef kitlelerini tanımlayarak, ekonomik bütçeli reklam gönderimi yapmalarını sağlayan bir yapı kurduk. Yakın gelecekte, özellikle Anadolu’da daha fazla KOBİ’ye ulaşmak için çalışıyor olacağız.


 


Fortinet Ülke Müdürü Derya Aksoy


“KOBİ’ler kolay ve bütünleşik çözümleri tercih ediyor”


Günümüz rekabetçi koşullarında KOBİ’ler için internet ve teknoloji kullanımı artık bir vazgeçilmez haline gelmeye başlıyor. Bu doğrultuda KOBİ’lerdeki güvenlik yatırımları da önem kazanmakta. KOBİ’lerde gördüğümüz en önemli nokta kolay yonetim ve bütünleşik sistemlerin tercih ediliyor olması. Bütünleşik çözümlerin tercih edilmesi hem yatırım maliyeti hem de operasyonel maliyetini ciddi anlamda azaltmakta. Fortinet’in KOBİ’lere yönelik güvenlik çözum ailesi FortiGate (Firewall, IPS, Antivirus, URL Filtering, IPSEC/SSL VPN, Traffic Shaping, IM/P2P kontrol) ve FortiMail (SMTP Antispam ve Antivirus) ile FortiDB (Veritabani Zaafiyet Analizi ve Denetim/Gozlemleme) ürünlerini içeriyor. FortiGate teknolojisi doğru ölçeklenme yapılması şartıyla birden fazla fonksiyonu aynı donanım/işletim sistemi içinde sunabildigi gibi (Firewall+IPS+URL veya Firewall+Antivirus, vb… gibi), nokta güvenlik çözümleri şeklinde de (sadece firewall, sadece IPS, sadece URL Filtering, vb) konumlandırılabiliyor. Bu esneklik müşterilere hem toplam maliyetlerini azaltmada hem de günümüzün karmaşık tehditlerini engelleyebilmede büyük bir avantaj sunmakta.


 “Sanallaştırma çözümleri KOBİ’lere bu dönemde büyük fayda sağlar”


Aslında her ölçekten şirketler için geçerli olan bazı kriz önlemleri KOBİ’ler içinde geçerli. Örneğin amaç yalnızca krizden sağ çıkmaksa, gözü kapalı bir şekilde yatırımlar kesilebilir, gerek iş gerek ekip açısından küçülerek elleri kenetleyip krizin bitmesi beklenebilir. Ama bunun doğru bir seçim olmadığını daha önceki kriz deneyimlerimizden de biliyoruz. Çünkü bu şekilde krizin bitmesi beklendiğinde, sonrasındaki ekomomik düzende yeniden kendine gelebilmek, iş kapmak, rekabet avantajı elde edebilmek için çok uzun süre geçmesi gerekir, bu arada bu şekilde davranmayıp, kriz dönemini hazırlık olarak değerlendiren rakipler çoktan atı alıp Üsküdar’ı geçmiş olur. Bilgi teknolojilerinin verimliliği artırmasının yanında maliyetleri düşürmek konusundaki katkıları da yadsınamaz. Bu dönemde KOBİ’lerin teknolojiden yararlanarak maliyetlerini düşürmeyi hedeflemesi yararlı olacaktır. Bu alanda önerilebilecek uygulamalar arasında sanallaştırma, dış kaynak kullanımı, baskı yönetimi sayılabilir. Sınırlı kaynaklarla çalışan KOBİ’ler için bilgi teknolojileri alanında dış kaynak kullanımı zaten önerilecek bir yoldur. Kaynakların bir havuz olarak görülmesine, bu kaynakların dinamik ve gerçek zamanlı paylaştırılmasına ve bu sayede kaynak kullanımında etkinliğin iki katına çıkarılmasına yönelik sanallaştırma çözümleri de KOBİ’lere maliyetleri düşürüp krize daha dayanıklı olmak açısından büyük faydalar sağlar. Sanallaştırma teknolojileri ile altyapı maliyetlerinin yüzda 40’a varan oranlarda azaltılması sağlanabilir.


KOBİ’ler için önemli bir maliyet kalemi de görüntüleme ve baskıdır. Bu alanda alınacak önlemlerle çok hızlı maliyet tasarrufları sağlanabilir.


 


IFS Türkiye Kurucu Ortağı Ergin Öztürk


“Böyle dönemlerde yapılması gereken ilk şey ezber bozmaktır”


Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Türkiye’nin hızla dünya pazarlarına açılmaya başladığı bir dönemde maalesef krizin ağır koşullarıyla karşı karşıya kaldılar. KOBİ’ler küresel rekabetin gerektirdiği şekilde uluslararası kalite standartlarında çalışmaya başlamışlar, markalaşma yolunda önemli adımlar atarak kendilerini kabul ettirme aşamasına gelmişlerdi. Aslında Türk KOBİ’lerinde hala bu potansiyelin ve gücün olduğunu söyleyebiliriz. Sadece böyle bir dönemde küresel rekabet açısından daha kontrollü olmak zorundalar. Bu nedenle maliyetlerini denetim altına almak ve değişen şartlara uyum göstermek için daha verimli çalışmayı bir iş kültürüne dönüştürme ihtiyacı duyuyorlar. Bilişim teknolojileri KOBİ’lere bu anlamda önemli bir katma değer sunuyor. Bu noktada Türkiye’nin önemli rekabet kozlarından biri olan gemi inşa sektörünü örnek olarak verebiliriz. Gemi inşa  sektörü, genel bir bakışla uzun proje sürelerine sahip  ve zamana karşı yarışılan  bir sektör görüntüsü çiziyor. Bu nedenle, bu sektördeki üretim yapısı ve iş süreçlerinde standartlaşma kritik bir rol oynuyor; ancak sektördeki pek çok firmanın bu yapıya kavuşmakta ciddi sıkıntılar çektiği de bir gerçek. Bu manzara, gemi inşaat sektöründe süreçlerinin etkin yönetimi ve kontrolü için giderek yaygınlaşan entegre iş uygulamaları çözümlerine duyulan ihtiyacın da temel çıkış noktasını oluşturuyor. İşte bu nedenle Türkiye’nin önde gelen 11 tersanesinde IFS çözümleri kullanılıyor. Krizlerde bazı işletmelerimizin refleks olarak ilk attığı adımlar işten eleman çıkarma ve her ne pahasına olursa olsun tasarruf tedbirlerini hayata geçirmektir. Ancak bazen bu tedbirler işletmelerin üzerinde uzun yıllar yatırım yaptığı bazı değerlere tahmin edilmedik zararlar verebilir. Dolayısıyla böyle dönemlerde yapılması gereken ilk şey ezber bozmaktır. IFS olarak günümüzde başarı kriterlerinin değiştiğini görüyoruz ve eski bilinen bazı yöntemlerle yürümenin her zaman için doğru olmadığını düşünüyoruz.


 


 


- BİTTİ - 

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun