Genel 22 EKİM 2008 / 12:28

Yargıtay’da bilişim hukuku tartışıldı

Yargıtay Başkanlığı’nın ilk kez düzenlediği ve bundan sonra gelenekselleştirmeyi düşündüğü “Bilişim Hukuku” konulu konferans Ankara’da gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanlığı’nın ilk kez düzenlediği ve bundan sonra gelenekselleştirmeyi düşündüğü “Bilişim Hukuku” konulu konferans Ankara’da gerçekleştirildi.


Konferansın açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargı organlarının teknolojik gelişmelerden zamanında haberdar olarak, altyapı ve donanımlara sahip olmasını sağlayacak gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması ve belirli dönemlerle bu faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Geliştirilen yeni teknolojilerle birlikte, bilgiye erişilmesi, çok fazla sayıda bilginin dağıtılması, iletilmesi ve işlenmesinin pek çok hukuki sorunu da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Hasan Gerçeker, şunları kaydetti: “İletişim teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesi ve yaygın bir şekilde kullanılması ile bu alanda oluşan hukuki sorunların çözümü için temel yasalarda bir kısım düzenlemeler yapma, ayrıca özel elektronik imza kanununda olduğu gibi kimi yeni özel yasalar hazırlama ve yürürlüğe koyma gereği doğmuştur. Bu yasal düzenlemeleri bir başlangıç olarak kabul etmek gerekmektedir, çünkü bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, hayatın bütün alanlarında kullanılması ve sürekli devinim halinde bulunması, yeni yasal düzenlemelerin de yapılmasını ve bu alanda ihtisaslaşan hukukçuların devamlı olarak çalışmalar yapmasını gerektirmektedir. Teknoloji ne kadar hızlı gelişiyor ise hukuk ve hukukçular da bu gelişime o hızla uyum sağlamak zorundadır.”