Genel 28 OCAK 2015 / 14:21

Türkiye tüketici güven endeksi düşüş yaşayarak 5 puan geriledi

Nielsen tarafından yayınlanan araştırma nezdinde, Türkiye’de tüketici güveni, bir önceki çeyrekteki olumlu artışın ardından, bu döneme göre beş puanlık düşüş kaydederek 2014’ü 82 endeks puanı ile kapattı.Araştırmada Türkiye’de Dördüncü Çeyrek Tüketici Güven Endeksi’ndeki bu beş puanlık gerilemenin, iş imkanları ile ilgili olumlu yaklaşımda (yüzde 36’dan yüzde 28’e), kişisel mali durumda (yüzde 46’dan yüzde 43’e) ve harcama niyetinde (yüzde 39’dan yüzde 37’ye) görülen gerilemeden kaynaklandığının belirtildi.

Önceki dönemlerde, Türkiye’deki katılımcıların başlıca endişesinin “ekonomi” olarak öne çıkmasına karşın, 2014’ün dördüncü çeyreğinde “terörizm” korkuları artış gösterdi ve bir önceki çeyreğe göre kaydedilen onyedi puanlık yükseliş beraberinde halkın başlıca endişelerinden biri haline geldi. Eski veriler ışığında ekonomiyi “borç” endişesi takip ediyordu.

Türkiye’nin bir durgunluk döneminde olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi 2014’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 65’ten yüzde 70’e yükselirken, 2014’ün dördüncü çeyreğine daha fazla katılımcı “yeni giysiler”adı altındaki kategoriye daha az harcama yapmakta olduğunu belirtti.

Nielsen’den alınan bilgiye göre, Türkiye’deki erkek katılımcılar, daha önceki dönemlerde olduğu gibi 2014’ün dördüncü çeyreğinde de, Türkiye’deki kadın katılımcılara göre daha yüksek güven sergilediler. Fakat, önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında güven endeksi, erkek katılımcılar arasında altı puan düştü.

Küresel pazarda olumlu tablo

İlerlemenin yavaş ama ölçümlenen küresel pazarların yarısından fazlasında gerçekleştiğinin belirtildiği güven puanları 39 pazarın 60’ında yıldan yıla iyileşme gösterdi. Sırasıyla 12 ve 10 puanlık artış kaydeden A.B.D. ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 11 pazar, iki haneli güven tırmanışı bildirdi. Önceki yıla göre gözlemlenen diğer kayda değer artışlar arasında ise Romanya (+15), Hindistan (+14), Mısır (+14), İrlanda (+13) ve Bulgaristan (+13) gelişmeleri gösteriliyor.

Toplamda ölçümlenen küresel pazarların yüzde 58’i durgunluk hissiyatında yıldan yıla iyileşme bildirdirken, dördüncü çeyrekte küresel ihtiyarı harcama veya tasarruf niyetleri yer yer aynı seviyede seyrederken yer yer hafifçe düşüşte gösterdi.Bu bağlamda katılımcıların yüzde 48’i artan nakitlerini biriktirmeyi planlarken seyahatlere ve yeni giysilere yüzde 34, ev dışı eğlenceye yüzde 30 harcama yapacaklarını belirtiyorlar. Katılımcıların yüzde 24’ü yeni teknoloji satın almayı  ve borçlarını ödemeyi planlıyor. Yüzde 21li kesim ev tadilatına harcamayı  ve stoklara yatırmayı düşünürken yüzde 10 ise emeklilik için biriktirimi tercih ediyor.