Genel 16 TEMMUZ 2009 / 11:23

Türkiye BT raporlarında yerinde sayıyor

EIU (Economist Intelligence Unit) e-Readiness Rankings raporunda Türkiye 43. sırada yer aldı.

EIU (Economist Intelligence Unit) e-Readiness Rankings raporunda Türkiye 43. sırada yer aldı.


2000 yılından itibaren her yıl yayımlanan ve 70 ülkenin bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürme kapasitelerini ölçen EIU (Economist Intelligence Unit) e-Readiness Rankings raporunda Türkiye 43. sırada yer aldı. 


70 ülkenin değerlendirildiği ve Danimarka’nın ilk sırada olduğu e-Readiness Rankings raporunda; 2009 sıralamasında Türkiye bir önceki yıl olduğu gibi 43. sırada yer aldı. Ülkeleri farklı alanlarda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını ve bilinirliğini değerlendiren raporda; Türkiye, Genel sıralamada 10 üzerinden geçen yıl 5,64 olan puanını 5,34 puana düşürdü. Türkiye raporda, Erişim’de 4,85, İş Ortamı’nda 5,94, Sosyal ve Kültürel Ortam’da 5,93, Yasal Ortam’da 5,45, Kamu Politikaları ve Vizyonu’nda 5,35, Tüketici ve İş Dünyasının BİT Kullanımı’nda 4,98 puan aldı.


Raporda yer alan birçok ülkeye göre BT yatırımlarına birçok ülkeden önce başlayan ve Bilgi Toplumu Stratejik Planı’nı belirleyen Türkiye’nin uygulama ve yatırımların hayata geçirmekte zorlandığı gözleniyor.