Genel 05 EYLÜL 2012 / 15:35

Türk Ticaret Kanunu’na iş dünyası nasıl bakıyor?

Türk iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği panelde düzenleyiciler, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla masaya yatırıldı.Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 04 Eylül 2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediği “Son Değişiklikler Işığında Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Değerlendirilmesi” paneli, Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetim ilkeleri perspektifinden tartışıldığı bir platform oluşturdu. İş dünyası temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği panele Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veliye Yanlı ve Deloitte Türkiye Ortağı Ali Çiçekli konuşmacı olarak katılırken, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Sebilcioğlu panelin oturum başkanlığını yaptı.

Panelde; ortakların ve yönetim kurulunun şirkete borçlanmasına ilişkin hükümler ve internet sitesi ve yayınlanması gereken bilgiler konusu Soner Altaş, Profesyonel Yönetim Kurulu & Yönetim Kurulunun Özen Yükümlülüğü ve Suçlar ve Cezalar konusu Prof. Dr. Veliye Yanlı tarafından ele alındı. Ali Çiçekli ise Finansal Raporlama ve Defter Tutma Düzeni ile Bağımsız Denetim konularını tartışmaya açtı. Konuşmacılar, Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler ile Türk iş dünyasında kurumsal yönetim çerçevesinde yeni bir iş yapış kültürünün geldiğinin altını çizdi.