Genel 30 KASIM 2010 / 14:57

TÜBİTAK BİLGEM kuruldu

TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında birleşti.

TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında birleşti.


TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü; TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) güçlerini TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında birleştirdi. Bundan böyle Pardus Projesi de çalışma ve faaliyetlerine TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında devam edecek.

Bu birleşmeyle TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında bin 200 kişiyi aşan insan kaynağıyla, güvenlik ve bilişim teknolojileri alanlarında Türkiye’nin en büyük Ar-Ge yapılanmalarından biri hayata geçmiş oldu.

TÜBİTAK BİLGEM’in faaliyet alanları ve projeleri; elektronik, elektromanyetik, optik, akustik sistemler, kriptoloji, elektronik harp, sensör sistemleri, benzetim ve modelleme, platform entegrasyon teknolojileri, yazılım ve yazılım mimarileri, doğrulama ve geçerleme teknikleri, veri madenciliği, güvenlik kritik yazılım geliştirme, bilgi ve ağ teknolojileri, bilgi ve ağ güvenliği gibi alanlarda odaklanıyor.

TÜBİTAK BİLGEM’in temel çalışma ilkesini ise ulusal kaynaklarla ulusal teknolojilerin geliştirilmesi hedefi oluşturuyor.