Genel 23 TEMMUZ 2010 / 12:59

TÜBİSAD Bilişim Vadisi’ni değerlendirdi

“Bilişim Vadisi Projesi’nin doğru modelle hayata geçirilmesi, Türkiye için kritik öneme sahip”

“Bilişim Vadisi Projesi’nin doğru modelle hayata geçirilmesi, Türkiye için kritik öneme sahip”


TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), “Bilişim Vadisi” projesini, sektörün gelişimi için atılması gereken ilk adım olarak görüyor ve projeyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bilişim Vadisi sembolik kavram olmuştur

“Bilişim Vadisi” çalışmaları konusunda uzun yıllardır fikir üreten TÜBİSAD, “Bilişim Vadisi” kavramının dünyada değişen koşullar, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak farklı algılanması gerektiğini vurguluyor. TÜBİSAD “vadi” kavramının fiziksel bir bölgeyi ifade etmekten çok, sektörün desteklenmesi, teşvik edilmesi konusundaki tüm çalışmaları içine alan bir kavram niteliğinde olduğunu düşünüyor.

TÜBİSAD “Bilişim Vadisi” projesi modeli hazırlanırken aşağıdaki noktaların dikkatle göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyor:

“Bilişim Vadisi” bir sembol isim olmalı ve kavram olarak:

Lokasyon bağımsız, faaliyet bazlı, ihtiyaç duyulan ve yeterli kaynağa sahip yerlerde odaklar/öbekler olarak düzenlenmiş,

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her türlü ticaret, hizmet ve sanayi alanlarıyla ilişkilerini geliştirecek,

Bu alanlarda uluslararası standartlarda ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesini ve üretilmesini teşvik eden bir eko sistem yaratacak,

Dünya pazarları içerisinde Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak ülke ekonomisi için önemli bir güç sağlayacak,

Bölge ülkelerinin Türkiye Bilişim Vadisine katılımını özendirecek ve diasporada bilişim alanında faaliyet gösteren vatandaşlarımızla stratejik işbirliklerini teşvik edecek yeni bir ortam, yeni bir model olmalıdır.”

Dernek bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Kocaeli Bilişim Vadisi Projesi’nin de bu öbeklenmelerde, ilk düşünülen bölgelerden biri olması gerektiğini düşünürken; ihtiyaç duyulan bölgelerde de kısa süre içinde bu yönde “öbeklenme” modelinin uygulanmasının faydalı olacağını belirtiyor.

Özel sektör ağırlığı olmalı

TÜBİSAD’a göre “Bilişim Vadisi” kavramının yönetişim modeli, kamu-özel sektör ortaklığını özel sektör ağırlıklı olarak geliştiren, karar alma süreçlerinde özel sektör ve sivil toplumun aktif ve etkin rol aldığı şekilde düzenlenmeli. Bunun yanı sıra, Bilişim Vadisi’nin modeli, yeni bir İnovasyon Yasası’nın temel işlevini yüklenecek özel bir Bilişim Vadisi yasası ile 6491 ve 5746 sayılı yasaların eksiklerini de giderebilecek bir yapı üzerinde tasarlanmalı.

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun