Genel 19 MART 2010 / 09:29

Software AG'den yeni geliştirme platformu

Software AG'nin yeni ürünü NaturalONE, hemen her platformda çalışabilen uygulamalar yaratıyor.

Software AG'nin yeni ürünü NaturalONE, hemen her platformda çalışabilen uygulamalar yaratıyor.


Software AG, kurumsal uygulama geliştirmeye yönelik, Eclipse tabanlı yeni ürünü NaturalONE'ı pazara sunduğunu duyurdu. Bütünleşik bir geliştirme ortamı olan NaturalONE, geliştirme uzmanlarına, uygulamaları kodlama ve test etme, Natural nesnelerini web servisi olarak sunma ve uygulamalar için web arayüzleri yaratma imkanı veriyor. Böylece, kurumsal Servis Odaklı Mimari ve BPM (İş Süreçleri Yönetimi) desteği vermekle kalmayıp, BT dışındaki kurumsal kullanıcılara da hitap ediyor.

NaturalONE, mevcut Natural kullanıcılarının yanı sıra Java ya da COBOL'a aşina olan geliştirme uzmanlarına da uygulama yaşam döngüsü yetenekleri sunuyor. Ayrıca, anabilgisayar üzerinde ya da UNIX, Linux ve Windows gibi temel platformlarda çalışacak uygulamalar geliştirmek için uygun bir çözüm niteliği taşıyor. Ürün, bütün platformlarda Adabas, DB2, Oracle ve diğer ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerini destekliyor.

İki tip geliştirme uzman seçeneği

NaturalONE, iki tip geliştirme uzmanına hitap ediyor: Software AG'nin Natural dilinde deneyimli olanlar ve Eclipse IDE'ye aşina olup Natural deneyimi çok az olanlar ya da hiç olmayanlar. NaturalONE, yalnızca bir haftalık eğitimle, önceden Natural deneyimi olmayan geliştirme uzmanlarına Natural uygulamaları yaratma imkanı veriyor. Ücretsiz indirilebiliyor

NaturalONE deneme sürümü, www.NaturalONE.com adresinden ücretsiz indirilebiliyor. Anabilgisayar ya da temel platformlara yönelik NaturalONE çalıştırma ortamları, isteğe göre ayrıca eklenebiliyor.