Genel 11 EKİM 2009 / 12:48

Şişli Belediyesi, kapsamlı Kent Bilgi Sistemi ile fuarda

Şişli Belediyesi, farklı bir yapıda kurguladığı kent bilgi sistemini CeBIT Bilişim Eurasia’09’da tanıtıyor.

Şişli Belediyesi, farklı bir yapıda kurguladığı kent bilgi sistemini CeBIT Bilişim Eurasia’09’da tanıtıyor.


9-10 yıllık bir analiz ve araştırma süreci sonunda yapılandırılan Şişli Kent Bilgi Sistemi, pek çok bilgiyi barındırıyor. Şişli Kent Bilgi Sistemi’ni salt belediye bilgilerinden yola çıkarak oluşturmadıklarını belirten Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, kent bilgi sistemi içinde Mernis, Maliye Bakanlığı, seçmen ve nüfus bilgileri, Türk Telekom, İSKİ ve İGDAŞ bilgilerinin de yer aldığını ve Şişli Belediyesi Kent Bilgi Sistemi'nde binaların risk haritalarının da çıkarıldığını belirtti. Kaymak, Şişli Belediyesi olarak tanıttııkları diğer uygulamaları da şöyle özetledi: “Kent Bilgi Sistemi içindeki belediye yönetim ve coğrafi bilgi sistemleri, internet belediyeciliği konusundaki hizmetlerimiz, doküman yönetim sistemimiz, elektronik arşiv sistemimiz, stratejik plan uygulama programımız, telefon belediyeciliği ve mobil belediyecilik uygulamalarımız ve farklı bir yapıda kurgulanan interaktif kent haritamızı tanıtıyoruz. Burada gösterdiğimiz diğer ürünlerimiz ise kiosk, çağrı merkezi ve wap belediyecilik uygulamalarımız.”