Genel 07 KASIM 2008 / 10:46

Philsa e-imzaya geçiyor

Philsa, Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş., E-GÜVEN ile işbirliği yaparak, vergi ve diğer bankacılık işlemlerinde ”elektronik imzalı talimat” uygulamasına geçen ilk şirket oldu.

Philsa, Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş., E-GÜVEN ile işbirliği yaparak, vergi ve diğer bankacılık işlemlerinde ”elektronik imzalı talimat” uygulamasına geçen ilk şirket oldu.


Philsa, liderliğini yaptığı proje çerçevesinde yüksek meblağlı parasal işlemlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla anlaşma yaptı.


Bu doğrultuda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN ile işbirliğine giden Philsa, ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle, tüm bankacılık işlemlerini elle imzalanmış banka talimatı yerine güvenli elektronik imza kullanarak gerçekleştirme imkânına sahip oldu.


İç kontrol süreçlerinin hızlandırılması ve güvenli veri transferinin sağlanmasına ek olarak  hız ve otomasyondan kaynaklanan işgücü tasarrufu da sağlayacak olan projenin, gerekli yasal ve teknik altyapının oluşmasıyla birlikte elektronik fatura ve benzeri diğer teknolojilerden de yararlanarak genişletilmesi planlanıyor.


Tüm bankacılık işlemlerinde elektronik güvenli imza kullanımına olanak sağlayan 


5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik imza nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliği tespit ediliyor ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılması engelleniyor. Elektronik imza, ıslak imzanın taklit edilme riskini bertaraf ediyor ve elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuruyor.