Genel 28 EKİM 2009 / 09:49

Öğrenciler ortalama 2.5-3 saat bilgisayar başında

MasterCard tarafından Eylül ayında Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde gerçekleştirilen "MasterIndex Okul Dönemi Araştırması", okula hazırlık dönemi harcama eğilimleri ile öğrenci ve velilerin davranışları konusunda bilgi verdi.

MasterCard tarafından Eylül ayında Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde gerçekleştirilen "MasterIndex Okul Dönemi Araştırması", okula hazırlık dönemi harcama eğilimleri ile öğrenci ve velilerin davranışları konusunda bilgi verdi.


Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 51'inin evinde bilgisayar var. Üst gelir grubunun yüzde 87'sinin evinde bilgisayar bulunurken, bu oran düşük ekonomik seviyede yüzde 26'ya düşüyor. Araştırmaya göre evinde bilgisayar bulundurma oranı en yüksek bölge yüzde 64 ile Ege Bölgesi, en azı ise yüzde 27 ile Karadeniz.

Araştırma, ilköğretim çağındaki çocukların yaklaşık günde 2,5 saatini, lise çapındaki çocukların ise ortalama 3 saatini bilgisayar başında geçirdiğini gösteriyor. İlköğretim öğrencilerinin yüzde 14'ü bilgisayar başında hiç zaman geçirmezken bu oran lisede yüzde 1,7'ye düşüyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur da üst ve orta gelir grubuna mensup, Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayan ilköğretim ve lise öğrencilerinin çoğunun, diğer öğrencilere kıyasla "5 saatten fazla" zamanını bilgisayar başında geçirmesi.

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 50'si çocukların bilgisayar başında tam olması gerektiği kadar, yüzde 6'sı gerektiğinden az, yüzde 44'ü ise gereğinden fazla vakit geçirdiklerini söylüyor.