Genel 31 AĞUSTOS 2012 / 16:39

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği’nin kısaltması değişti

MOBİLSAD'ın adı "MOBİLSİAD" oldu

Türkiye’de katma değerli servis sağlayıcıları sektörünün en güçlü temsilcisi olan Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (eski kısaltması ile MOBİLSAD), 3 Ağustos 2012 tarihi itibarı kısaltmasını ve logosunu MOBİLSİAD olarak değiştirdi.2009 yılında 24 üye ile faaliyetlerine başlayan MOBİLSİAD, bugün sektörün neredeyse tamamına yakınını bünyesinde bulunduran 34 üye kuruluşa sahip. MOBİLSİAD haberleşme, bilişim ve medya sektöründe "mobil teknoloji platformu” üzerinden katma değerli servis, ürün, hizmet ve teknoloji üreten ve geliştiren şirketler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturmak amacıyla kuruldu.