Genel 22 NİSAN 2010 / 09:16

Link hisseleri donduruldu

İMKB, Link Bilgisayar'ın hisse senetlerinin işlem sırasını geçici olarak kapattığını bildirdi.

İMKB, Link Bilgisayar'ın hisse senetlerinin işlem sırasını geçici olarak kapattığını bildirdi.


İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, Link Bilgisayar hisse senetlerinin sırasının Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatıldığı aktardı. Bu maddenin, "Bir hisse senedinde ya da hisse senedini ihraç eden ortaklığa ait olarak alıcı ve satıcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Borsa Yönetiminin bu bilgilerden borsa üyelerinin ve müşterilerinin haberdar edilmesini gerekli görmesi" hükmünü içerdiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili daha sonra yapılan ayrıntılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Borsamızca yürütülen rutin gözetim faaliyetleri sırasında yapılan tespitlere istinaden, Borsamız bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK.E) hisse senedinde, tedbir olarak;

-22.04.2010 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere Borsamızca yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçecek sürede brüt takas uygulamasına geçilmesi,

-Bu süre içinde aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması kararlaştırılmıştır."