Genel 14 EKİM 2008 / 07:27

Latin Amerika hükümetleri yerli BT ürünlerini özendiriyorlar

Latin Amerika BT pazarını inceleyen dosyamızda bu bölümde kıtanın en iyi telekom altyapısına sahip Şili ve yerli bilgisayar üretimi ile kullanımını teşvik eden Venezuela yer alıyor.

Latin Amerika BT pazarını inceleyen dosyamızda bu bölümde kıtanın en iyi telekom altyapısına sahip Şili ve yerli bilgisayar üretimi ile kullanımını teşvik eden Venezuela yer alıyor.


Viva la Tecnología Informática (Bölüm 3)


Şili


Başkenti Santiago olan Şili’de 2007 rakamlarına göre yaklaşık 16 milyon insan yaşıyor. Ülkede 2000 yılında sosyalist Ricardo Lagos başkan seçilmişti. 2006 yılında ise ülke tarihinin ilk kadın başkanı Michelle Bachelet bu makama geldi. Salvador Allende'nin sosyalist halk ekonomisinin aksine Pinochet, Şili’nin geçmişinde neoliberal pazar ekonomisine yönelmişti. Kamu kuruluşlarının büyük bölümü hem Pinochet zamanında, hem de daha sonraki yönetimlerde özelleştirildi. Ancak Allende zamanında devletleştirilen, Pinochet'nin militer kontrolü altında tutulan bakır üretimi bugün hala devlet elinde. Pinochet'den sonra orta sol iktidarlar sosyal hakları tesis etmek için gayret etmiş olsa da, Şili halen sosyal eşitsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri.


Diğer yandan Victor Jara’nın, Pablo Neruda’nın ülkesinde BT pazarı, Latin Amerika ülkeleri arasında en gelişmiş BT pazarlarından biri. 2012’ye kadar olan periyodda Şili’de BT pazarının ortalama yıllık yüzde 10’luk büyüme rakamını yakalayacağı öngörülüyor. Şili’de BT ürünleri ve servisleri için yapılan toplam harcamanın 2008’de 2 milyar dolara ulaşması, 2012’de de 3 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ülkedeki yüzde 18’lik PC penetrasyonu organik bir büyümeye işaret ediyor. Hükümetin ülkede bilişim sektörünü geliştirmek için yürürlüğe koyduğu programlar, pazarın önümüzdeki yıllardaki gelişimi için bir potansiyeli ortaya koyuyor. Hükümetin Digital Agenda 2.0 (2007-2010) programı, e-devletten eğitime birçok alandaki teknoloji kullanımının artırılmasını hedefleyen bir program. Yine KOBİ’lerde bilişim teknolojilerinin kullanımının artırılması diğer bir gündem maddesi.


Yükselen internet kullanımı ve genişbant penetrasyonu PC satışlarına da ivme kazandırıyor. SAP, Şili’ye ilgisini artıran şirketler arasında ve özellikle 2009’da Şili’de yürürlüğe girecek IFRS standartlarını bekliyor. SAP 2008’de Şili’de orta ve küçük ölçekli şirketlere dair yatırımlarını da artırdı. Şirket yıl içinde Şili KOBİ pazarına yönelik bir de internet portalı açtı. Şili’de BT pazarında en hızlı gelişmesi beklenen bölüm BT servisleri bölümü. Şili bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları pazarı önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl ortalama yüzde 7 büyüyecek. Ülkede bilgisayar satışları 2007’de 753 milyon dolara ulaştı, 2012’de 1 milyar doları geçecek gibi görünüyor. En hızlı gelişen bölümse dizüstüler; 2007’de 600 bin dizüstü bilgisayar satılmış. Önümüzdeki dört yılda yüzde 11 büyümesi beklenen Şili yazılım pazarı, önümüzdeki dönem için fırsatlar barındırıyor.


Şili BT servisleri pazarı 2007’de yüzde 18 büyüyerek 720 milyon dolara ulaştı. 2008’in de benzer büyüme oranıyla biteceği öngörülüyor. Şili Latin Amerika ülkeleri arasında en iyi telekom altyapısına sahip ülkelerden. Dünya Ekonomik Forumu, ülkeleri bilişimden fayda sağlama konusundaki hazırlıklar çerçevesinde değerlendirdiği araştırmasında Şili’yi 31 sıraya yerleştirdi. Bu, Şili’yi Güney Amerika ülkeleri arasında listede birinci sıraya taşıyor.


Venezuela


Dünyanın en karizmatik liderlerinden birine sahip olan ve güzellik yarışmalarında dünyanın en güzel kızlarını çıkaran Venezuela, dünyanın sürekli gündeminde olan bir ülke. Chavez, uygulamaya koyduğu radikal siyasal dönüşümleriyle neo-liberalizme karşı somut bir alternatif oluşturdu. İktidarında girdiği her seçimde oylarını sürekli arttırdı. Ülkesinin başındaki yoksulluk, açlık, cehalet, barınma, çalışma koşulları ve kadın hakları gibi sorunların çözümünün kapitalist sistem içinde kalınarak sağlanamayacağını iddia etti ve bölgesel bir devrimi gündeme getirdi. Chavez Venezuela'da ve Güney Amerika’da çok daha adil, barışçı, eşit ve özgür bir dünyanın ancak sosyalizme açılarak gerçekleştirilebileceği görüşünü savunuyor. ABD yönetiminin düşman olarak gördüğü Küba, Kuzey Kore, İran, Belarus ve Suriye gibi ülkelerle sıkı bağlar kuran Chavez, ABD karşıtlığını da her fırsatta dile getiriyor.


Venezuela şu an için Latin Amerika’da küçük BT pazarlarından biri olmasına rağmen hem Chavez hükümetinin planları, hem de ekonominin gelişimiyle pazarın büyüyeceğini işaret ediyor. Ülkede BT ürünleri ve servislerine dair harcamaların 2009’da 2 milyar dolara ulaşacağı, 2012’de de bu rakamın 2,5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde BT pazarında ortalama yıllık yüzde 7 büyüme bekleniyor. Venezela’da bilişim sektörü için en önemli fırsatların petrol ve akaryakıt sektöründe olduğu ifade ediliyor. Petrol zengini ülkede bu sektör son yıllarda rekor gelir ve karlılığa ulaşmış durumda. Böyle olunca da sektörün BT ve modernizasyon yatırımlarını da artırıyor.


Hükümet politikaları ve programları BT pazarını şekillendirmeye devam ediyor. Yerli ve ucuz bilgisayar üretimi teşvik edilirken, diğer yandan çeşitli alanlara yönelik inovasyon ve teknoloji projeleri devletten destek görüyor. Venezuela'daki BT pazarındaki rekabette Chavez hükümetinin düşük fiyatlarla hem ülkesinde hem de çevre ülkelerdeki alt ve orta sınıf halka bilgisayar ulaştırma yönündeki çabaları etkili oluyor. 2005 yılında kurulan ve devletin sahip olduğu Venezuela de Industria Tecnologica’nın (VIT) 2007’de PC pazarında yüzde 5’lik bir payı vardı. VIT düşük fiyatlarla ürün satmaya devam ediyor.


Aynı durum yazılım sektörü için de geçerli. Chavez hükümeti ülkedeki özellikle Amerikan yazılım şirketlerinin gücünü kırmak için yerli ve bölgedeki yazılım sektörüne büyük destek veriyor. Ayrıca açık kaynak yazılıma da büyük destek veriliyor. Venezuela’da yazılım pazarının büyüklüğü 2007’de 283 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2008 sonunda bu rakamın 300 milyon dolara, 2012’de ise 400 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. 4 yıllık dönemde pazarda ortalama büyüme beklentisi yüzde 7 civarlarında. Yazılım pazarını önümüzdeki dönemde özellikle hükümetin politikaları ve büyük kamu yatırımları da şekillenecek. Donanım harcamalarının Venezuela’daki BT harcamaları içindeki payı diğer Latin Amerika ülkelerine göre daha fazla; bu alanda yaklaşık yüzde 66’lık bir oran sözkonusu.


Venezuela'da bilgisayar pazarının önümüzdeki dört yıllık dönemde yüzde 6’lık yıllık büyüme rakamına ulaşacağı öngörülürken, 2007’de bilgisayar satışları 740 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2012’de bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Venezuela BT servisleri pazarı ise 2007’de yüzde 10 büyümeyle 680 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. 2008 sonu büyüme oranı beklentisi yüzde 9. Fakat petrol endüstrisindeki yüksek gelirler, önümüzdeki yıllarda bu pazarın BT projeleriyle birlikte daha da büyüyeceğini gösteriyor. Ülke genelinde düşük bir internet erişim oranı var. Hükümet bunu artırmayı amaçlarken, bölgelerarası eşitsizliği de gidermeyi hedefliyor ve e-servislerin vatandaşlara çok daha yaygın biçimde ulaştırılmasını planlıyor. Ülkede internet kullanıcılarının sayısı 2007 sonunda 8,5 milyondu. Bu nufüsun yüzde 18’ine karşılık geliyor.


Yarın: Peru, Kolombiya

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun