Genel 25 KASIM 2008 / 15:23

Kuruldan Türk Telekom ve TTNet'e ceza

Rekabet, Türk Telekom ve TTNet soruşturmasının sonuçlarını açıkladı. Kurumlar karara yanıt vermekte gecikmedi.

Rekabet, Türk Telekom ve TTNet soruşturmasının sonuçlarını açıkladı. Kurumlar karara yanıt vermekte gecikmedi.


Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş. hakkında yaptığı soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Soruşturma sonucuna göre; iki kurumun oluşturduğu ekonomik bütünlüğün, toptan genişbant internet erişim hizmetleri pazarındaki hakim durumu dolayısıyla perakende genişbant internet hizmetleri pazarında fiyat sıkıştırması yoluyla kötüye kullandığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. 2007 mali yılı sonunda oluşan toplam ciroları baz alınarak kurumlara müteselsilen 12.394.781,16 YTL idari para cezası verildi.


Türk Telekom'dan yanıt


Bu kararın açıklanmasının ardından iki kuruluş da yazılı açıklama yapmakta gecikmedi. Türk Telekom ve TTNet sırasıyla şu açıklamarı basın mensuplarıyla paylaştı. Türk Telekom şu açıklamayı yaptı: “Rekabet Kurumu’nun, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ve TTNet A.Ş.’nin (“TTNET”) geniş bant internet erişim hizmetleri pazarında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti için, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca açmış olduğu soruşturma neticesinde, Türk Telekom ve TTNET hakkında  almış olduğu para cezası uygulama kararını öğrenmiş bulunuyoruz.Bu kararı saygıyla karşılamakla birlikte, faaliyetlerimizin hukuka uygun ve daima adil rekabeti destekleyici olduğuna olan inancımızla yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı ve bu çerçevede gerekli hukuki adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk Telekom olarak, bugüne kadar olduğu gibi adil rekabeti destekleyici, telekomünikasyon sektörünü büyütecek olumlu adımların her zaman arkasında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isteriz. Bu vesileyle, Telekomünikasyon Kurumu’nun onayı ile Türk Telekom’un, TTNET dışındaki Internet Servis Sağlayıcılarının (ISS) pazar paylarını güçlendirmek üzere pozitif ayrımcılığa giderek, toptan satışlarda bu servis sağlayıcılar lehine çok iyi oranlarda ek indirimler yaptığını ve söz konusu pazarda rekabetin artmasına önemli katkıda bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Türk Telekom’un yaptığı bu indirim ile kar marjları yükselen TTNet dışındaki diğer ISS’lerin hizmetleri geçmişe göre daha düşük fiyatlardan tüketicilere ulaşma imkânı bulmuştur. Türk Telekom, adil rekabeti ve yatırımı artıracak, sektörün büyümesi yönünde atılacak tüm adımları desteklemektedir. Sektördeki tüm oyuncuların yapacakları yatırımlar ile Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün daha da büyümesi en büyük beklentimizdir.  Zira sektörün altyapı ve toptan sağlayıcısı olarak rekabetin artması ve sektörün büyümesinden en çok fayda sağlayacak taraf Türk Telekom olduğu için Şirketimizin rekabeti önleyici davranışlar içinde olması kendi menfaatlerine aykırı olacaktır. Türkiye’nin teknoloji üretip aynı zamanda ihraç eden bir ülke olması için Türk Telekom olarak sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu ve faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürdüğümüzü bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarız. Türk Telekomünikasyon A.Ş.”


TTNet’in açıklaması ise şu şekilde oldu:“Rekabet Kurumu’nun, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.’nin genişbant internet erişim hizmetleri piyasasındaki hakim durumlarını kötüye kullanmak sureti ile rekabet kanununu ihlal ettikleri gerekçesi ile Türk Telekom ve TTNET  hakkında  para cezası uygulanması yönünde almış olduğu Rekabet Kurulu Kararını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kararı saygı ile karşılamakla birlikte faaliyetlerimizin hukuka uygun ve daima rekabetten yana olduğunu, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı ve bu çerçevede gerekli hukuki adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. TTNET olarak, bugüne kadar olduğu gibi her zaman rekabetten yana bir davranış içinde olacağımızı ve genişbant internet hizmetlerinin halkımızın her kesiminin erişimine sunulması için çaba göstereceğimizi belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla sunarız. TTNET A.Ş.”


Rekabet Kurulu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tam metni: “Rekabet Kurulu’nun 7.5.2007 tarih, 07-38/411-M sayılı Kurul kararı uyarınca, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş.’nin geniş bant internet erişim hizmetleri pazarında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti için, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma sonucunda, tespitler ve ilgili tarafların savunmaları, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, Ek Yazılı Görüş ve Sözlü Savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 19.11.2008 tarihinde yapılan 08-65 sayılı Rekabet Kurulu toplantısında 1055-411 sayılı aşağıdaki nihai karar alınmıştır:


1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün, toptan genişbant internet erişim hizmetleri pazarında ve perakende genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda bulunduğuna,


2. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün, toptan genişbant internet erişim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu, perakende genişbant internet hizmetleri pazarında fiyat sıkıştırması yoluyla kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,


3. Kararın gerekçesinde belirlenen ilkeler çerçevesinde fiyat sıkıştırmasına yol açacak uygulamalardan kaçınılmasına,


4. 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesine aykırı uygulamaları nedeniyle, aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş. ekonomik bütünlüğünün, ilgili ürün pazarındaki 2007 mali yılı sonunda oluşan toplam ciroları baz alınarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş.’ye müteselsilen 12.394.781,16 YTL idari para cezası verilmesine OYÇOKLUĞU ile ve gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek üzere karar verilmiştir.”


  

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun