Genel 03 MART 2010 / 13:43

İş dünyasına saldırılar sıklaştı

Kurumların yüzde 75'i kendilerine yıllık 2 milyon dolarlık kayba malolan siber ataklarla karşılaşıyor.

Kurumların yüzde 75'i kendilerine yıllık 2 milyon dolarlık kayba malolan siber ataklarla karşılaşıyor.


Symantec, "Kurumsal Güvenlik: 2010" çalışmasına (2010 State of Enterprise Security) ilişkin verileri sundu. Çalışmaya göre kurumların yüzde 42'si "güvenlik" konusunun gündemlerini meşgul eden en önemli konu olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıl içinde kurumların yüzde 75'inin siber saldırılara maruz kaldığı gerçeği de konunun önemini gözler önüne seriyor. Bu gibi siber saldırılar, oluşan iş kayıpları açısından değerlendirildiğinde, kurumların herbiri her yıl yaklaşık 2 milyon dolar mali kayıp yaşıyor. Çalışmanın önemle vurgulanması gereken bir başka sonucu ise kadro yetersizliği, yeni BT yatırımları ve BT uygunluk politikaları nedeniyle kurumsal güvenlik konusunun gün geçtikçe çok daha zorlu bir konu haline gelmesi.

2010 yılının Ocak ayında yapılan "Kurumsal Güvenlik: 2010" çalışması, 27 farklı ülkeden katılan 2100 kurumun BT Direktörleri, BT Güvenlik Direktörleri ve BT yöneticilerinden derlenen verilere dayanıyor.