Genel 22 HAZİRAN 2010 / 09:08

Hastaneden hasta olmayalım

Xerox hastane kaynaklı enfeksiyonların önüne geçmek için özel bir yazılım geliştirdi.

Xerox hastane kaynaklı enfeksiyonların önüne geçmek için özel bir yazılım geliştirdi.


Hastanedeyken sürekli ellerimizi temiz tutmamız, hasta eşyalarını kullanmamız öğütlenir. Aile ve hekimleri endişelendiren durum dünya genelinde her yıl bir milyon 600 bin kişinin ölümüne sebep oluyor.

Daha çok yazıcılarıyla bildiğimiz bilişim şirketi Xerox, özellikle bebek ölümlerine yol açan hastane kaynaklı enfeksiyonları daha hızlı saptamak ve önlem alabilmek için özel bir yazılım geliştirdi.

Xerox, Fransa hükümetinin isteği ve desteğiyle Fransa'nın Grenoble şehrinde üç yıl süren çalışma sonunda hastane kaynaklı enfeksiyonları kapan ve kapma ihtimali olan hastaları erken teşhis etmeye yönelik özel bir metinsel analiz yazılımı tamamladı.

Hastane enfeksiyonlarına önceden maruz kalmış hastaların kayıtları, kişiler üzerindeki hastalığın seyirleri, hastane virüslerinin hangi bünyede ne tür değer ve özellikler ortaya çıkardığı gibi ilişkilendirilmiş binlerce parametre bu yazılımın risk tanımlaması yapabilmesi için referans veri olarak kullanılıyor.

Geliştirilen yazılım, hastanın tıbbi tahlil ve raporlarında ortaya çıkan sonuçlara göre bir analiz yaparak, kişiye özel bir risk derecesi tanımlıyor. Eğer bu bağlantı hastane kaynaklı enfeksiyon riski potansiyeli gösteriyorsa sistem tıbbi personeli otomatik olarak uyarıyor, böylelikle önleyici tedbirler alınabiliyor.

Hasta Kontrol Merkezi'ne göre, Amerika'da tahmini olarak 1,7 milyon hastane kaynaklı enfeksiyon olayı yaşanıyor ve 99,000 gibi büyük bir oranı ölümle sonuçlanıyor. Yıllık maliyeti ise 45 milyar dolar olarak saptanıyor. Sadece Fransa'da yıllık 4,000 hastane kaynaklı enfeksiyonlara dayalı ölüm gerçekleşiyor ve bunlardan sadece üçü engellenebiliyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne göre, dünya genelindeki hastanelerde hastane enfeksiyonlarının görülme oranı yüzde 5-7 arasında iken bu oranın Türkiye'de yüzde 10-15 oranında olduğu düşünülüyor.