Genel 30 KASIM 2010 / 16:08

Dijital gelecek, İstanbul’da tartışıldı

Avrupa’nın “Dijital Gündem” stratejisi ile Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2023 vizyonu İstanbul’da düzenlenen Konferans’ta tartışıldı.

Avrupa’nın “Dijital Gündem” stratejisi ile Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2023 vizyonu İstanbul’da düzenlenen Konferans’ta tartışıldı.


TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), ECİD (Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği) ve TESİD'in (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) İşbirliği ve Finans Dünyası Dergisi organizasyonu ile düzenlenen" Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, DIGITALEUROPE Genel Direktörü Bridget Cosgrave, Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi ve Bilgi Toplumu Politikaları Direktörü Detlef Eckert'inde aralarında bulunduğu, çok sayıda ulusal ve uluslararası ismin söz aldığı Konferans'ta, Dijital Altyapıya Yatırımlar, Türkiye'nin Ar-Ge Kapasitesi, Teknolojik Öncelikleri ve Hukuki Zemin, AB 2020 ve Türkiye 2023 gibi başlıklarda strateji ve görüşler paylaşıldı. Etkinlikte Avrupa Konseyi tarafından ortaya konan gelecek 10 yılı şekillendirecek AB stratejisinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanırken, AB'nin 2020 hedefleri de ortaya kondu. Bilişim sektörünün alt yapısını hazırlayacak kanunsal düzenlemelerde de geç kalındığını belirten Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, ancak 2003-2010 arasında yapılan girişimlerle Avrupa'nın yarısı kadar yol kat edildiğini dile getirdi. Ülke olarak daha yapacak çok şey olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çünkü Bilişim bir sektör değil. Ne iş yaparsanız yapın bilişime ihtiyacınız var. Her işin verimliliğini Bilişim ile artırmak mümkün. Türkiye için bu konuda önemli fırsatlar var. Bizim 2023 yılı 160 milyar sektör büyüklüğü hedefi ulaşılabilir bir hedeftir. 2013 yılında 50 milyon genişbant hedefimiz yine 2023'de 72 milyon genişbant hedefimiz var"şeklinde konuştu. TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy Konferans'ta yaptığı konuşmada; Dijital Europe 2020 stratejisinin her Avrupa vatandaşının dijitalleşmesini , TÜBİSAD'ın da buna paralel olarak Türkiye'de her vatandaşın dijitalleşmesini öngördüğünü bu amacın başarılabilmesi için öncelikle bilişimin stratejik sektör olarak kabul edilmesi, e-devletin önündeki engellerin kaldırılması ve bu alanda yasal altyapının zaman geçirilmeden kurulması gerektiğini söyledi. TÜBİSAD'ın Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinin temsilcisi olarak DIGITALEUROPE üyesi olduğunu belirten Gürsoy, İstanbul'da düzenlenen konferansın temel vizyon ve stratejilerin tartışılması ve derinleştirilmesi için iyi bir fırsat olduğunu, bu tip fırsatların zaman geçirilmeden etkili eylem planları ve uygulamaları ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı. ‘Bilişimin Türkiye'de Stratejik Sektör" olması gerektiğine ilişkin söylemleriyle DIGITALEUROPE 2020 vizyonunun birebir örtüştüğüne dikkat çeken Gürsoy, bu kapsamda Türkiye'nin 2023'de 160 milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne ulaşması, ekonomide ilk 10 ekonomi içinde yer alabilmesi için, AB'de örneği görüldüğü gibi bilişimin bir devlet politikası olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Genişbant yatırımları için karma modeller geliştirilmeliToplantıda söz alan Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi ve Bilgi Toplumu Politikaları Direktörü Detlef Eckert de, Avrupa'nın Dijital Ajandası hedefine ulaşmak için 2011 yılından gerçekleştirilmesi hedeflenen 101 eylem planından bazılarını anlattı. Türkiye'nin Avrupa'ya göre genç nüfusuna dikkat çekerek e-öğrenme olanaklarının genişletilmesi ile yeni fırsatlar yakalayabileceğini vurgulayan Eckert, EU 2020 dijital ajandasında da akıllı büyüme, inovasyon, iklim değişikliği, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı dahil edici büyüme gibi konuların öne çıkan başlıklar olduğunu dile getirdi. Dijitalleşmeye engel olan noktalara da dikkat çeken Eckert, sanal suçlar ve ağlara güvenli erişim ve dijital haklara ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasının bu engelleri oluşturduğunu belirtti. Genişbant yatırımlarının şart olması gerektiğini de dile getiren Eckert, bunun yatırımlar için özel sektörle karma model geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Avrupa'nın 2020 hedeflerine de değinen Eckert, "Yüzde yüz kapsama, nüfusun yarısına yüz megabitlik internet kapasitesi sağlanması bu hedefler arasında" diye konuştu. DIGITALEUROPE Genel Direktörü Bridget Cosgrave,ise, Avrupa komisyonu Vizyon 2020 Belgesi hakkında bilgi verdi ve Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında karşılaştırmalar yaptı.Türkiye'nin son 5 yılda Gayrisafi Milli Hasıla ve altyapı açısından önemli gelişme kaydettiğini ancak internet kullanımı, internet erişimi, bilişim sektörünü gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki yeri gibi parametreler açısından Trükiye'nin Batı Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu belirten Cosgrave, "Bu da Türkiye'nin bahsettiğimiz alanlarda çok önemli bir potansiyel taşıdığını ve gösteriyor" dedi.Cosgrave gelecek 5 yılda dünyanın her yerinde ve Türkiye'de akıllı mobil cihazların yaygın olarak kullanılmaya başlayacağını ve Türkiye gibi mobil erişim kapsama alanının çok geniş olduğu bir ülkede internet erişim ve bu cihazlara aracılığıyla interneti etkin şekilde kullanma olanağının yüzde 100'e yakın bir seviyeye geleceğini söyledi. Avrupa'da bilgi teknolojileri, iletişim sektörlerinin;endüstri, hizmetler ve kamu sektörü çalışmaları ile etkileşime girmesi durumunda yüzde 40'a varan verimlilik artışının mümkün olduğunu söyledi. Cosgrave, Avrupa ekonomilerinin durgunluktan çıkışı aşamasında bilişim sektörünün daha fazla benimsenmesi durumunda verimlilik artışınınn daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

 

 

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun