BTK 28 EYLÜL 2010 / 10:03

BTK, Yeşil Bilişim Raporu'nu açıkladı

Rapora göre kamu kurumlarına ve işletmecilere çevreyle ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi gündemde.

Rapora göre kamu kurumlarına ve işletmecilere çevreyle ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi gündemde.

IPCC (Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli) çalışmaları küresel sera gazı emisyonunun 1970 yılından bu yana yüzde 70 arttığını gösteriyor. Küresel sıcaklık 1950'den beri yaklaşık yarım santigrat derece arttı, deniz seviyesi aynı dönemde 10 santim yükseldi ve kuzey kutbundaki kar tabakası 2 milyon lilometrekare azaldı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü, toplam karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor ve bu oran giderek artıyor. Hızlı bir biçimde yaşanan bu olumsuz değişim ülkeleri, politikaları ve teknolojiyi de yakından etkiliyor. Bu kapsamda de BİT sektörü de değişime uğruyor.

Bu verilerden yola çıkan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Stratejik Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Yeşil Bilişim 2010 Raporu'nu yayınladı. İklim değişikliği, bölgesel ve uluslararası politika ve uygulamalar, Türkiye değerlendirmesi ile sonuç öneri ve yol haritasının yer aldığı Yeşil Bilişim 2010 Raporu bu alanda bugüne kadar yapılan en önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

Sera gazı salınımı kontrol altına alınıyor

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın başta olmak üzere, insanoğlunun neden olduğu çevresel sorunlar konusundaki hassasiyetinin uzun süredir artış eğilimi gösterdiğine değinilen raporda olumsuz etkilerin azaltılması için özellikle sera gazı salınımlarının kontrol edilmesi ve belirli limitlerin altına çekilmesi yönünde uluslararası boyutta çaba harcandığına dikkat çekiliyor.

Raporda, BİT sektörünün çevreye etkisi üç seviyede inceleniyor. Birinci seviye etkisi BİT ürünlerinin tasarımdan üretime ve faaliyetinden yok edilmesine kadar hayat döngüsü boyunca çevreye doğrudan etkisini içeriyor. Doğrudan BİT ve yaygın kullanımı ile ilgili çevresel konular bu kapsamda değerlendiriliyor. İkinci seviye etkisi ise BİT'in iş ve günlük yaşamda kullanılması sonucu olarak ortaya çıkan süreç verimliliğindeki artış. BİT uygulamalarının BİT araç gereçleri tarafından tüketilen enerjinin kat kat fazlasının tasarruf edilmesi için kullanılma potansiyeli bulunuyor. Üçüncü seviye etkisi ise sistemsel etki ve uzun dönemde ortaya çıkan etki. Uzaktan çalışma, telekonferans, akıllı taşıma sistemi, akıllı ölçüm ve akıllı bina tasarımları gibi uygulamalarda BİT'in sağladığı verimlilik avantajını kullanan insanların ve toplumların davranış kalıplarının değişmesini içeriyor.

Çevre dostu bilişim strajesi belirlenmeli

Yeşil Bilişim 2010 Raporu'nda yer alan öneriler bölümünde ise "Yeşil Bilişim Stratejisinin" belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Genel politika önerileri kısmında dikkat çeken bazı başlıklar şunlar:

- Kullanılacak BİT cihazlarında aranacak yeşil bilişim özelliklerinin olması- Yeşil ekonominin temellerinin atılması ve küresel ekonomik kriz ile mücadelede çevreci ekonominin canlandırılması- Yeşil BİT ve BİT uygulamaları için Ar-Ge ve Yenilikçilik teşviklerinin ve fonlarının oluşturulması- Devlet alımlarında yeşil bilişim koşulunun gözetilmesi- İşletmecilere kullandıkları cihaz ve altyapılar ile sundukları hizmetlerde yeşil bilişim önceliklerini takip etmeleri için yükümlülükler getirilmesi- BİT sektörüne özgü "Sera Gazı Envanter Çalışması" yapılması - Bilişim ve İletişim cihazlarından ortaya çıkan salınım miktarının ölçümlenmesi- BİT katkısıyla azaltılabilecek sera gazı salınım miktarı belirlenmesi

Genel politika önerilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınabilecek önlemlere de değinilen rapordan bazı önlemler şunlar:

- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yeni bilişim ekipmanları satın alımı esnasında belirlenen karbon salınımı standartlarını gözetmesi,- Karbon salınımını azaltacak uygulamaların belirlenmesi ve tüm kurumlar tarafından uygulanması:

Bilgisayar ve Dizüstü bilgisayarlar için:

- Aktif ekran koruyucularının kaldırılması- 5 dk. İçinde kullanılmaması durumunda bekleme konumuna geçmesi- Ofis saatleri dışında bilgisayarların kapatılması- Artık ihtiyaç duyulmayan ancak çalışır durumda olan cihazların gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi- Düşük enerji tüketen işlemcilerin ve verimli güç kaynaklarının tercih edilmesi

Diğer ofis ekipmanları için:

- Ofis saatleri dışında yazıcı, faks makinesi gibi cihazların kapatılması ya da kullanılmadığı zamanlarda enerji tasarruf moduna ayarlanması,- Yazıcıların varsayılan olarak arkalı önlü ve siyah beyaz çıktı alacak şekilde ayarlanması,- Yazıcı sayısının azaltılması- 2030 yılı itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan bilişim ekipmanlarının karbon salınımını en aza indirerek "Karbon Nötr" bir sektör haline gelmesi.

Bu haber BThaber gazetesinin 783. sayısında yayınlanmıştır.

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun