Genel 24 HAZİRAN 2009 / 12:20

BT'nin stratejik önemi nedir?

Software AG'nin yaptırdığı araştırmaya göre, Alman banka ve sigorta şirketlerinin yüzde 60'ından fazlası, bilgi teknolojilerini (BT) gelecekteki kurumsal başarı açısından stratejik olarak değerlendiriyor.

Software AG'nin yaptırdığı araştırmaya göre, Alman banka ve sigorta şirketlerinin yüzde 60'ından fazlası, bilgi teknolojilerini (BT) gelecekteki kurumsal başarı açısından stratejik olarak değerlendiriyor.


Bu kuruluşların yüzde 40'ından fazlası, modernizasyon projeleri yapıyor. Yüzde 90'ın üzerinde bir kesim, BT şeffaflığını ve esnekliğini önemli hedefler olarak niteliyor. Yüzde 60'ından fazlası, bu esnekliği sağlamak için İş Süreçleri Yönetimi (BPM) çözümlerini uyguluyor.


Sektörde kriz hâlâ devam ederken, finans kuruluşları, yasal düzenlemelerdeki ve pazar yapısındaki değişikliklere hazırlanma fırsatı yakalıyor. Esnek ve uyarlanabilir BT altyapısı olan finans kuruluşları, ekonomik resesyon zamanında değişen yeni düzenlemeleri daha kolay uygulayabilecek ve bunlara daha kolay uyum sağlayabilecek. Almanya'da yapılan bankacılık ve sigorta sektörü araştırması, bu görüşü destekliyor; çünkü araştırmaya göre, şirketlerin çoğu, gelecekte BT esnekliğine, şeffaflığa ve otomatik iş süreçlerine dayanan başarı açısından BT'yi stratejik olarak değerlendiriyor.


Software AG'nin banka ve sigorta şirketleri arasında yaptırdığı araştırma, BT'nin, pek çok kurum tarafından ve gittikçe artarak yönetim kurulu seviyesinde stratejik bir kaynak olarak görüldüğünü gösteriyor. BT şeffaflığı, esnekliği ve modernizasyonu, önemli hedefler olarak değerlendiriliyor ve bunun sonucunda, kuruluşların yüzde 60'ından fazlası iş süreçleri yönetimi projeleri uyguluyor. Bu esnekliği sağlamanın alternatif yolu olan mevcut sistemleri ve dolayısıyla gömülü entelektüel sermayeyi değiştirmek kabul görmüyor ve yanıt oranı yüzde 7'de kalıyor.


Software AG Ürün Müdürü Dr. Peter Kuerpick, konu hakkında şunları söylüyor: "Yeni nesil İş Süreçleri Yönetimi (BPM) yazılımları, kurumsal karar sürecini optimize ediyor ve şirketlere, ihtiyaç duydukları iş aktivitelerinin ve geliştirmelerin gerçek zamanlı görüntüsünü sunuyor. Ayrıca BPM, birleşmekte olan şirketlere, birleşme sonrası en esnek ve uyarlanabilir BT altyapısını kurmak üzere en iyi bireysel uygulamaları seçme imkanı veriyor."