Genel 12 KASIM 2008 / 16:17

Bilişim artık Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sorulacak

Elektronik Haberleşme Kanunu, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylandı.

Elektronik Haberleşme Kanunu, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylandı.

5809 sayılı ''Elektronik Haberleşme Kanunu''nu kriptolu haberleşme, ulusal numaralandırma planı, tarifelerin belirlenmesi, numara taşınabilirliği, frekansların planlanması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkileri gibi başlıklara düzenleme getiriyor. Kanun göre kriptolu haberleşme yapma yetkisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı’na veriliyor. Bu kurumlara elektronik haberleşmede muafiyet sağlanarak ilgili kanun hükümleri uygulanacak. Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü, devletin yetki ve sorumluluğuna bırakılıyor.


Ulaştırma Bakanlığı alternatif iletişim altyapısı kuracak Kanuna göre, Ulaştırma Bakanlığı, genel haberleşme altyapısının deprem, sel, yangın, savaş gibi olağanüstü durumlarda kesintiye uğraması riskine karşı, önceden alternatif bir haberleşme altyapısını kuracak, kurduracak ve ihtiyaç duyulan durumlarda söz konusu sistemi devreye sokacak. Telekomünikasyon Kurumu artık ''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'' Elektronik Haberleşme Kanunu’na göre Telekomünikasyon Kurumu’nun adı ''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'' olarak değiştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe, rekabeti oluşturma ve koruma rekabeti engelleyici uygulamaları gidermek gibi başlıklarda düzenlemeleri yapacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilerine ilişkin düzenlemeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sektörde rekabete aykırı durum, davranış ve uygulamalarda doğrudan veya şikayet üzerine inceleme, soruşturma ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri alma yetkisine sahip olacak. Kanuna göre; tarifelerin, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ilgili mevzuat ve düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde yetkilendirme belgelerindeki düzenlemelere aykırı olmaksızın işletmeciler tarafından serbestçe belirlenecek. İşletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olması durumunda ise Kurum, tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntem ve tarifelerin alt ve üst sınırlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ulusal numaralandırma planı hazırlayacak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapacak.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, abonelerin numaralarını değiştirmeden hizmet aldığı şirketi (işletmeciyi) değiştirmesi durumunda tüketicilerin korunması ve hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alacak. İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları sistemler ile mevcut sistemlerinde yapacakları değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılayacak. Kurum, telsiz yayınlarının birbiri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile tescilleri yapacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun uzun süredir belirsizliğini koruyan özlük hakları da bu kanunla birlikte netleşmiş oldu. Kanuna göre, Kamu görevlisi iken kurul üyeliğine atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılmaları halinde, 30 gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanacak. Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar, bu kişilerin aldıkları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarihten sonra, artık kurum ödeme yapmayacak. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul başkan ve üyeliğine atanıp görevi sona erenlere, herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Bu kişilere kurum tarafından yapılacak ödemeler 1 yılı geçemeyecek; bu süre içerisinde aylık ücretle, sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar yansıtılmayacak. Kanun ayrıca, yabancılara uygulanacak işlemler, telsiz ücretleri, kaçak ve çalıntı cihazlar, telsiz ruhsat izinleri ve bunlara ilişkin denetimler konularına da düzenleme getiriyor.

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun