Genel 03 MART 2010 / 10:30

Bilişim Adalet Teşkilatını güçlendiriyor

Oytek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Bilişim Projesi'ni başarıyla sonuçlandırdı.

Oytek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Bilişim Projesi'ni başarıyla sonuçlandırdı.


ATGV'nin 1 Ocak 2009'da kullanımına başlanılan Bilişim Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla Oytek, 4 farklı lokasyonda otelcilik, restoran, kurumsal kaynak planlama uygulamalarını gerçekleştirdi. Ayrıca Ankara Vakıf Merkez; Ankara, İstanbul ve Kızılcahamam Hakimevleri; Antalya Tesisi, Ankara Yediemin Deposu, Sigorta ile Anaokulu'nu kapsayan 8 tüzel kişilikte altyapı, sistem ve uygulama kurulumlarını ve bütünleştirmelerini gerçekleştirdi.

Oytek Genel Müdür Yardımcısı Bahar Madazlı, ATGV için hayata geçirilen proje konusunda şunları söyledi: "Projenin genel topolojisinde yer alan sunucu ve network donanımları ile uygulama yazılımlarının gerekleri sağlayacak şekilde kurulumları yapılarak, belirtilen topoloji doğrultusunda tüm çalışmaları sonuçlandırdık. Oluşturulan bu yeni sistemin güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak için bir Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) de oluşturduk. Tüm sistemlerin ve tesislerin bünyesindeki iş süreçlerinin, bütün kullanıcıların katılımıyla tek bir merkezden bütünleşik olarak yönetiliyor olması ATGV'nin de memnuniyetini artırdı."