Genel 12 EYLÜL 2008 / 13:02

Alternatif yakıtların kokusu çıkmaya başladı

İngiltere’de taşıtlar için yakıt ihtiyacının yüzde 10’u gübre yığınlarından elde edilen bir bakteri sayesinde sağlanacak.

İngiltere’de taşıtlar için yakıt ihtiyacının yüzde 10’u gübre yığınlarından elde edilen bir bakteri sayesinde sağlanacak.


İngiltere Guildford’daki araştırmacılar; saman, tarımsal bitki atığı, bahçe süsü, karton, talaş ve diğer çöpleri yenilenebilir yakıta çeviren bir bakteri türü üretti. Yeni yöntem, ısı sever bakterilerin iç metabolizmasını değiştirerek, bu bakterilerin daha fazla etanol üretmesini sağlıyor. TM242 denilen yeni mikroorganizma, odun biyokütlelerden elde edilen uzun şeker kamışlarını etanole dönüştüyor. Araştırmacılar geleneksel etanol üretiminin fazla enerji ve zaman tüketip pahalıya mal olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu yeni bakteri türü etanolün, geleneksel maya bazlı fermentasyonlara oranla çok daha ucuz ve etkili üretilmesini sağlıyor. İngiltere’de bir yılda ortalama yedi milyon ton artık oluştuğu tahmin ediliyor. Bu artığın etanole dönüştürülmesi ile ülkede yakıt tüketiminin yüzde on azalması hedefleniyor.