Genel 02 HAZİRAN 2009 / 15:14

Akıllı kentlerle vatandaş odaklı dönüşüm başlayacak

Sampaş liderliğinde 25 kuruluşun biraraya gelerek oluşturduğu ‘21. Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu'nun ilki Adana’da gerçekleşti.

Sampaş liderliğinde 25 kuruluşun biraraya gelerek oluşturduğu ‘21. Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu'nun ilki Adana’da gerçekleşti.


Belediyelere yönelik projeler geliştiren Sampaş'ın liderliğinde 25 kuruluşun biraraya gelerek oluşturduğu ‘21. Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu' Adana'da yerel yöneticilerle biraraya geldi. 31 Mayıs'ta düzenlenen açılışla başlayan etkinliğin sempozyum ayağının ilki de 1 Haziran'da Seyhan Otel'de gerçekleştirildi. 21. yüzyıl akıllı kent uygulamalarının tanıtıldığı üç boyutlu ‘örnek akıllı kent uygulama sergi alanının da yer aldığı etkinliğin sempozyumu iki panele ve uzmanların konuşmalarına ev sahipliği yaptı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Platform Lideri Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, bilginin kaynağından bulunması, derlenmesi ve günlük yaşamın bütün alanlarında kullanılmasının taşıdığı yaşamsal değere dikkat çekti. "Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Stratejisi" belgesiyle Türkiye, kamunun bütün alanlarında bilişim ve iletişim tabanlı işbirliğinin başlaması kararını alındığını belirten Karakaya, bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.Kentlerin ve kentlilerin gereksinimlerinin her geçen gün nicelik ve nitelik olarak artığına dikkat çeken Karakaya, "Bu ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak. Bu noktada ortak çözüm için 25 şirket bir yapı altında birleştik ve ‘21.Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu'nu Türkiye'nin hizmetine sunduk. 21. Yüzyılın Akıllı Kentler Platformu'nun sunduğu gelişmiş bilişim çözümleriyle akıllandırılmış kentler, sosyal, kültürel açıdan ve yaşam kalitesiyle gelişecek. Gelişen kentler de Türkiye'yi kalkındıracak " diye konuştu. Sempozyuma onur konuğu olarak katılan Adana Valisi İlhan Atış ta, belediyelerde akıllı kent sistemlerini kullanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi gereğinin altını çizdi. Bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı öğrenmenin şart olduğunu belirten Atış, Adana'nın pamuk üretimindeki örnek şehir olma özelliğininin akıllı kent olma yolunda da gerçekleştirilebileceğini belirtti.Kamu yöneticilerinin gündeminde performans yönetimi ve şeffaflık varSempozyumda ‘21. Yüzyılın Vatandaşına Hizmet' konulu bir sunum yapan Deloitte Yönetim Kurulu Üyesi M. Sait Gözüm ise, kamu kurumlarının sağlık, insan kaynakları, vergi gelirleri finans yönetimi, savunma, ulaştırma, güvenlik ve eğitim gibi birçok alan için bütünleşik çözümlere ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek kamunun bu noktada yararlanacağı en önemli 2 noktanın teknoloji ve yönetişim olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki süreçte kamu yöneticilerini bekleyen zorlukların performans yönetimi ve artırılması ekseninde oluşacağını belirten Gözüm, hesap verilebilirlik, kamu emniyeti, sayısal hizmetler ve yenilikçi ortaklıkların da diğer önemli noktaları oluşturacağını ifade etti. Gözüm, teknoloji ile iç kontrol süreçlerinin kamu yönetimlerine sağlayacağı şeffaflığın vatandaşın güvenini sağlayacağını dile getirdi. Açıklık ve şeffaflığın yerel yönetimler için vazgeçilmez olacağını belirten Gözüm, yerel yönetimler için yapılması gerekenleri ise sayısal uçurumun engellenmesi ve koordineli çalışma yapılması olarak özetledi.Altyapı modernizasyonu üzerine vatandaş odaklı servisler konumlanacakSempozyumda "21. Yüzyılda Kentli ve Belediye" başlıklı bir sunum yapan Sampaş Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Ilıkcan da, 21.Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu'nun vatandaşa ve yerel yöneticilere sağladığı avantajları dile getirdi. Platformun kentlinin; doğumdan ölüme geçen süreçte yerel yönetimlere değen her türlü ihtiyaç veya sorumluluklarında, belediye hizmet ve servislerine kolay, hızlı, sürekli ve standart bir şekilde erişimini sağladığını belirten Ilıkcan, "Bireyin denetim ve katılımcılık anlamında daha aktif olmasını sağlıyor. Benzer şekilde yerel yönetimlerin de; günlük işlerini kolaylaştırarak, daha stratejik ve uzun vadeli uygulamalar için doğru ve güncel analizler sağlayarak yönetim mekanizmasının verimli, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. 21.Yüzyılın kentlisi ve yerel yönetimleri, akıllı kentler olgusunu talep eden, iyi uygulayan ve sürekli geliştiren bir seviyede olacak ve gelecek de bu gelişmelere göre şekillenecek" dedi. Belediyelerin vatandaşa değen 321 tane süreci olduğunu dile getiren Ilıkcan, gelinen noktada çok kanal ve kişiselleştirmenin önem kazandığını belirtti. Verimlilik ve şeffaflığın artırılması için süreç yönetimi ve performans ölçümü gereğine de dikkat çeken Ilıkcan, bilgi teknolojilerinde altyapı modernizasyonu üzerine vatandaş odaklı servislerin oluşturulması gerektiğini belirtti. Bütünleşik hizmetler, birlikte çalışılabilirlik ve farklı ortamlardan hizmet sunumuna uzanan standartlaşmış süreç sahipliğine ihtiyaç olduğunu belirten Ilıkcan, "Bu yolla yüzde 30-40 oranında verimlilik artışı sözkonusu. ‘21. Yüzyıl Akıllı Kentler Platformu' da bu dönüşümü sağlamaya aday" diye konuştu. Sempozyumun kentlerde yaşanacak dönüşüm için gerekli kaynaklar noktasına değinen bölümü ise ‘Kentinizin Ekonomik Değerini Yükseltmek' başlıklı Beşinci Düşünce Yönetici Ortağı R. Fatih Özçelik tarafından yapılan sunum oldu. Kentlerin ihtiyacı olan vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek için gereken mali kaynakların elde edilmesinde öncelikli olarak kentlerin hangi alanlarda çalışabileceklerini belirlemeleri gerektiğini ifade eden Özçelik bu yolla bölgenin ekonomik cazibe merkezi haline getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Platformun çözüm ortaklarından Turkcell'in İş Geliştirme Bölüm Başkanı Altuğ Acar ise sempozyumda ‘Mobil İletişim ve Ötesi' konulu bir konuşma yaptı. Mobil iletişimdeki yenilikleri de anlatan ve yerel yönetimlerde nasıl kullanılabileceğine değinen Acar, Turkcell olarak 21. Yüzyılın Akıllı Kentleri'nde vatandaşın hayatını iletişim teknolojilerinin tüm olanaklarını sunarak kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Mobil teknolojilerin farklı kullanım alanları sunduğunu belirten Acar, "Mobil bilgi, mobil eğitim gibi araçların kullanımı sözkonusu. Telemetri çözümleri ile uzaktan sayaç okuma gibi işlemlerde yapılabiliyor.Katma değerli servisler platformları ile ödeme, sağlık, güvenlik, eğitim, ofis, kimlik yerine geçen imza vb. ihtiyaçlara mobil çözümler geliştiriliyor " diye konuştu.Akıllı kentlerle vatandaşın gözündeki belediye algısı farklılıaştıracakSempozyumda, Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Behçet Envarlı'nın moderatörlüğünde düzenlenen "Akıllı Kentlerde Vatandaş Olmak"başlıklı ilk panelde vatandaş penceresinden akıllı kentlerin getirdiği farklılıklar ortaya kondu. Akıllı kentlerdeki yaşam biçiminin sağlanan hizmetlerle nasıl şekillendiğinin platform ortaklarından Innova, Turkcell, E-Kent, Opus IT, Bilsag, Microsoft, Mobilera, LuckEye, Denizbank ve Turatel şirket temsilcileri tarafından aktarıldığı panelde, şehir kartları ve SIM kartların akıllı kent içindeki fonksiyonları, internetin hizmetler içinde nasıl konumlandığı ve akıllı kent sokaklarındaki uygulamalar ele alındı. Şehir kartlarının vatandaşı şehirle birleştiren bir alternatif ve kendini tanımlama aracı alternatifi sunduğunun dile getirildiği toplantıda, SIM kartların da yeni dönemde bu konuda alternatif sunan yeni bir araç olacağı belirtildi. Kent sokaklarına yerleştirilen kiosklarla alternatif gelir kaynağı ve etkileşimli iletişim kanalları oluşturulduğuna da değinilen panelde, akıllı kentlerde SMS servisleri ile sağlanan bilgilendirme hizmetlerinin önemine de dikkat çekildi.Vatandaşı gözündeki belediye algısının da değişimi ile birlikte hizmetlerin de farklılaşacağının ortaya konduğu panelde belediye vatandaş ilişkisinin de sürekli, kişisel bir çizgide gelişeceği vurgulandı.


Akıllı kentlerde yöneticiler de bakış açılarını genişletecekModeratörlüğünü Behçet Envarlı'nın üstlendiği etkinliğin son paneli ise "Akıllı Kentlerde Yönetici Olmak" başlıklı panel oldu. Akıllı kentlerdeki bir yöneticinin kendisinden beklenenleri hangi araçlarla sunabileceği konusunun platform ortaklarından Infotech, Sampaş, E.T.T, Proline, Gesa, Eczacıbaşı, HP, Oracle,Bilgiyön, Treo, Motorola, KoçSistem, ve TEB şirketlerinin yetkilileri tarafından ele alındığı panelde, yöneticilerin kentlerinde mobil imza, iletişim çözümleri, harita altyapısı, ağ altyapısı, donanım, mobil kurumsal hizmetler, mobil saha çözümleri gibi araçlarla sağlayabileceği kazanımlar aktarıldı. Yöneticilerin bakış açılarının küçük veya büyük yerleşim bölgesi ayrımından uzak şekillenmesi gerektiğine de dikkat çekilen panelde, altyapı modernizasyonu üstüne verimli bir yönetimin eklenmesiyle dönüşümün gerçekleştirilebileceği vurgulandı. 21.Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu Sempozyumu'nun bundan sonraki durakları ise 8 Haziran'da İzmir, 15 Haziran'da Ankara ve 22 Haziran'da İstanbul olacak.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun