Genel 11 EYLÜL 2008 / 12:44

Akademisyenler Güneş Enerjisi için Ege’de buluştu

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu’nun (UPVTP) kuruluş toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu’nun (UPVTP) kuruluş toplantısına ev sahipliği yaptı.


UPVTP’nin açılışı, kurucu üyeler olan üniversiteler, kamu kurumları ve firmaların hazır bulunduğu bir toplantıyla yapıldı. Platformun ilk toplantısında küresel ısınma ve iklim değişikliği, enerji güvenliği gibi uluslararası konular ele alındı. Toplantının Türkiye gündeminde de enerji arz güvenliği, fosil kaynaklarda dışarıya bağımlılık ve kabaran fosil yakıt faturalarına değinildi. Toplantıda enerji arzının çeşitlendirilmesi, ulusal yenilenebilir kaynakların çok daha yaygın kullanımı çağrıları yapıldı. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin verimli bir şekilde kullanımı ve bu alanda yerli teknolojik yeteneklerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.


UPTVTP’nin temel hedefi, güneşten elektrik elde etmede başlıca teknolojilerden olan fotovoltaik teknolojisinin ülkemizde gelişimi için gerekli ulusal plan ve programların üretilmesi. Platform, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı'nın etkin bir üyesi olarak bu sektörü gerek teknoloji gerekse de pazar olarak geliştirmeyi başarmış ülkelerin deneyimlerinden yararlanmayı ve bunları ülke şartlarında gerçekleştirmeyi benimsiyor. Ulusal PV Platformu, fotovoltaik güç üretiminin, Türkiye’nin enerjide arz çeşitliliğini en kısa sürede arttıracak, nitelikli istihdam yaratacak, stratejileri geliştirmeyi hedefliyor.