Donanim 19 EKİM 2010 / 09:36

Üniversiteler Wikipedia gibi olursa…

İnsanların hayalinde özgür üniversiteler var.

İnsanların hayalinde özgür üniversiteler var.


İletişimin bu kadar geliştiği bir dönemde özellikle ülkemizdeki üniversitelere hakim olan bürokrasi dijital çağda ne kadar anlam ifade ediyor? Yapılan bir eğitim araştırmasının sonuçlarında hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin hayalinde Wikipedia gibi üniversiteler yer aldı. Hayallerdeki üniversiteler, tıpkı Orta Çağ’daki gibi resmi kabulü olmayan herkesin derslerden faydalanmak için istediği zaman girip çıkabildiği, gönüllü ve kendi kendine organize olabilen öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu bir kurum olarak çizildi.

Bu özgürlük anlayışının açıklandığı Educause konferansında, Wikipedia benzeri üniversitelerde entelektüel bir akışın olması ve profesörlerin okulda kalma süresinin seçici bir topluluk tarafından belirlenmesi gerektiği dile getirildi. Gelecekte yeni nesil akademik organizasyonların bu tür gönüllü öğretmenler tarafından tahrik edileceği konuşulurken, bu yeni tür profesörlerin sadece kendi kişisel gelişimleri ve profesyonel tatmini için çalışmalar sürdüreceğini belirtildi.