Donanim 22 MART 2010 / 13:47

TTGV'den faizsiz kredi avantajı

Ar-Ge çalışmalarınız için TTGV'nin sunduğu faizsiz kredi teşviğinden yararlanabilirsiniz.

Ar-Ge çalışmalarınız için TTGV'nin sunduğu faizsiz kredi teşviğinden yararlanabilirsiniz.


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), kendi yönettiği kredi bütçesiyle Ar-Ge yapan şirketlere uygun şartlarla kredi kullandırarak ülkemizin Ar-Ge yatırımlarının güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Bu programa başvuracak projelerin şu niteliklere birine uygun olması gerekir:

1. Yeni ürün geliştirme,

2. Mevcut ürün kalitesinin artırılması,

3. Maliyet düşürücü yeni tekniklerin uygulanması,

4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi.

Program kapsamında desteklenen Ar-Ge aşamaları şunlardır:

Kavram geliştirme (araştırma), Fizibilite çalışmaları, Laboratuar çalışmaları, Tasarım çalışmaları, Prototip üretme/ geliştirme çalışmaları, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması.

Desteklenen proje harcamaları:

Personel Giderleri Seyahat Giderleri Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler Malzeme Giderleri Patent Giderleri

Destekleme oranı en fazla yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Destek türü geri ödemeli faizsiz kredi şeklindedir.

Ödemeler proje süresini takip eden ilk 1 yıl geri ödemesizdir. Sonrasında kalan miktar 3 yıl içinde eşit taksitlere bölünmektedir.

Hizmet bedeli projenin yüzde 3'ünü kapsar. Destek üst limiti 1 milyon dolar olarak belirlenmiştir.

Tüm kuruluşların başvurabileceği destek paketinde proje süresi en fazla 24 ayla sınırlandırılmıştır.

Detaylı bilgi için bu adrese tıklayabilirsiniz.

Bu destekten faydalanmak üzere Etkin Proje'in uzman danışmanlık hizmetleriyle tanışmak için hemen tıklayın.