Donanim 22 MART 2010 / 13:33

Teknokent şubeniz teşvikle büyüsün

Teknoloji geliştirmek için teknokentlerde yer almak istiyorsanız desteğinizi mutlaka yanınıza alın.

Teknoloji geliştirmek için teknokentlerde yer almak istiyorsanız desteğinizi mutlaka yanınıza alın.


Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirmek olan bir şirketseniz, üniversite ve sanayi işbirliğini arttırarak Ar-Ge geliştirme kapasitelerine yardımcı olmak üzere hazırlanan çeşitli idari ve vergisel teşviklerden faydalanabilirsiniz.

Bu teşvikten faydalanmak için teknokentlerde gerçekleştirilecek kurulu bir şirket (merkez taşıma veya şube açılımı) ve/veya yeni kurulacak bir şirket için başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruda bulunan şirketlerin teknokent bünyesinde yapacakları Ar-Ge projelerini ve Ar-Ge proje altyapılarını başvuru dosyasında anlatması gerekmektedir. Bunlar,

1. Yeni ürün geliştirme,2. Mevcut ürün kalitesinin artırılması,3. Maliyeti düşürecek yeni tekniklerin uygulanması,4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde olabilir.

Teknokent bünyesinde yapılan her bir Ar-Ge projesi için;

Kurumlar vergisi muafiyeti, Ar-Ge personeli gelir vergisi muafiyeti, KDV'siz fatura kesme ve alma imkanı (yazılım projeleri için), Stopaj ve damga vergisi muafiyetleri sağlanmaktadır.

Mevcut teknokentler kanunu 2013 yılına kadar geçerlidir.

Bu destek için ileri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayalı faaliyetler esas olmak üzere, Ar-Ge ve Ar-Ge'ye dayalı faaliyette bulunan/bulunacak olan tüm kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sürecinde Etkin Proje hizmetlerinden destek almak ve size özel koşullardan yararlanmak için değerlendirme formunu doldurabilirsiniz.