Donanim 18 AĞUSTOS 2008 / 08:57

OOXML'e itirazlar reddedildi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO, Office Open XML biçimine dört ülke tarafından yapılan teknik itirazları reddetti.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO, Office Open XML biçimine dört ülke tarafından yapılan teknik itirazları reddetti.


Venezuela, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya tarafından Uluslararası Standartlar Organizasyonu'na yapılan itirazlar sonuç vermedi. OOXML karşıtları tarafından ortaya sürülen savlar, OOXML'in birçok fikrî mülkiyet altındaki teknoloji ve biçimlere yaptığı atıflar sebebiyle pratikte fazla da açık bir standart olmadığı yönündeydi. Bu ülkelerin yaptığı itirazların ilgili teknik komitelerden üçte iki oranında kabul görmemesi sebebiyle itirazlar geçerli olmadı. İtiraz süresinin dolması sebebiyle OOXML'in standartlaşması yönünde hiçbir engel kalmamış olduğu ifade edilirken, artık itirazların da süreç olarak sona ermesi sebebiyle, yayınlanacak ISO bildirileriyle OOXML'in resmî bir ISO standardı olacağı ifade ediliyor. Office Open XML (OOXML) Microsoft tarafından geliştirilen ve Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği ECMA tarafından standart olarak kabul edilen dosya biçimi. OOXML, XML tabanlı bir dosya sistemi ve elektronik dokümanların (grafikler, sunumlar, çalışma kitaplar ve metinler gibi) saklanmasını amaçlıyor.