Donanim 22 MART 2010 / 13:15

Hazırlık aşamasındaki projeniz destekten faydalansın

Proje hazırlama aşamasında da size özel desteklerden faydalanabilirsiniz.

Proje hazırlama aşamasında da size özel desteklerden faydalanabilirsiniz.


Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri eğitim desteği sayesinde, her boyutta şirketin Ar-Ge projeleri başta olmak üzere proje hazırlama, proje yönetme ve devam eden projelerin verimli bir sekilde izlenip raporlanabilmesi için alınacak eğitimlerinize destek sağlayabilirsiniz.

Eğitimin kapsamı şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleşse de, eğitim kapsamı şu başlıkları kapsamaktadır:

Proje yönetimine giriş Projelerde kapsam ve entegrasyon yönetimi Projelerde maliyet yönetimi Projelerde risk yönetimi MS Project ile proje planlama İnovasyon kavramının anlaşılması Sirket içi inovasyon politikasının oluşturulması Proje havuzlarının kurulması ve işletilmesi Yönetici ekiplerin oluşturulması ve inovasyon liderleri çalışması Ar-Ge kavramı Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması Ar-Ge Projeleri geliştirilmesi yönetimi Ar-Ge'ye yönelik hibe ve destek sağlayan kurumların belirlenmesi Ar-Ge proje başvurusu Proje hazırlama çalışması

Verilen eğitim giderlerinin yüzde 75'i, 100 bin dolar ve 6 ayla sınırlı olmak üzere hibe olarak geri alınabilmektedir.

Kişisel gelişim amaçlı eğitimler bu kapsamda yer almamaktadır.

Proje hazırlama, yönetimi ve eğitimi hakkında Etkin Proje uzmanlığından yardım almak için değerlendirme formumuzu doldurabilirsiniz.