Donanim 14 EKİM 2010 / 13:58

E-faturada e-imza şart

E-faturaların elektronik imzasız gönderilmesi Türk Ticaret Kanunu açısından sakıncalı.

E-faturaların elektronik imzasız gönderilmesi Türk Ticaret Kanunu açısından sakıncalı.


E-faturalar hayatı kolaylaştırıyor ancak bu uygulamanın bilinmeyen yüzünde ise yasal bir boşluk yer alıyor.

Buna göre e-fatura uygulamasında elektronik imza yasalar tarafından zorunlu kılınmıyor, bunun yerine mali mühür kullanılıyor. Oysa “mali mühür”, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuran güvenli elektronik imza ile aynı yasal niteliği taşımıyor.

Faturanın ticari yaşamda doğurduğu hukuki sonuçların hemen hemen hepsi Türk Ticaret Kanunu’na göre şekilleniyor. Türk Ticaret Kanunu tüm faturalarda, faturayı tanzim eden şirketin yetkililerinin imzasının bulunmasını zorunlu kılıyor.

Bu zorunluluk ise ancak elektronik imza kullanılarak yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla olası bir itiraz durumunda itirazın mahkeme tarafından geçerli sayılabilmesi, şirketlerin/bireylerin hak kaybına uğramaması ve sistem üzerinde yaratılan faturanın Ticaret Hukuku uygulaması bakımından da hüküm ve sonuç doğurması için “mali mührün” yanında “yetkili kişilerin güvenli elektronik imzası”nı da taşıması gerekiyor.