Donanim 20 EKİM 2010 / 09:49

Dünya nüfusunun üçte biri internette

İstatistiklere göre internet nüfusu 2010 yılı sonunda 2 milyarı aşacak.

İstatistiklere göre internet nüfusu 2010 yılı sonunda 2 milyarı aşacak.


Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) verilerine göre son beş yılda internette vakit geçiren insanların sayısı iki kat arttı. 2010 yılı sonunda ise internet nüfusunun 2 milyarı aşacağını ön görülüyor.

Evden internete erişim sağlayan insanların sayısı 2009 yılında 1,4 milyarken 2010 yılında 1,6 milyara çıkmış durumda. Rapor sonuçlarına göre 2010 yılı sonunda gelişmiş ülkelerdeki insanların yüzde 71’inin online ortamda olması beklenirken, gelişen ülkelerde bu rakam yüzde 21 civarında olacak.

ITU'nun verilerinde bölgesel farklılıklar da dikkat çekiyor. Avrupa'nın yüzde 65'i internete girerken, Kuzey ve Güney Amerika'da ise bu oran yüzde 55. Asya'nın internet kullanım oranı yüzde 21,9 iken Afrika'da bu oran yüzde 9,6.

Hızla artan yüksek bantgenişliği içeriği ve internet uygulamalarıyla, daha yüksek genişbant bağlantılarına yönelik artan bir talep olduğu rapora yansıyan önemli çıkarımlar arasında yer alıyor.